Wednesday, May 7, 2008

Untuk Perhatian Anda

SILA IKUTI PANDUAN INI


 1. Pelajaran-pelajaran hendaklah dimahirkan dalam tempoh 7 hari.
 2. Dalam bidang Harfiyah ini, penafsiran ayat-ayat belum diperlukan. Ia adalah merupakan pokok dan dasar utama untuk membuka jalan bagi penafsiran.
 3. Anda di ingatkan supaya menggunakan Kitab Al-Quran sebagai tempat memahirkan penterjemahan.

CARA MENTERJEMAH

 1. Cara menterjemah hendaklah mengikut makna lengkap seperti yang dicatatkan didalam senarai Kalimat dan Maknanya.
 2. Dalam bandingan terjemahan anda akan dapati kata tambahan seperti semata-mata; sahaja; iaitu dan kata tambahan yang lain seperti me; kan; kah; akan dll. semuanya hendaklah diikuti dalam memperbaiki terjemahan.
 3. Antara lafadz-lafadz Al-Quran ada yang mempunyai dua makna yang diberikan seperti Agama (Pembalasan). Sila gunakan satu makna sahaja semasa menterjemah disamping memahami juga makna-makna yang lain.
 4. Makna bagi lafadz-lafadz yang telah diberikan tidak akan diulangi lagi dalam pelajaran berikutnya, kecuali yang difikirkan perlu sahaja. Oleh itu anda hendaklah menghafalnya bersungguh-sungguh.

PESANAN

 1. Sekiranya ada kesalahan dalam Pelajaran ini, harap beritahu saya supaya boleh dimasukkan kedalam Ralat pada pembentangan seterusnya.
 2. Sebarkan ilmu/maklumat yang dipelajari kepada rakan-rakan anda semoga pemahaman terhadap Al-Quran dapat lebih dimengertikan oleh ramai orang. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang melestarikan Al Quran dan Berkah Allah tercurah kepada kita semua.

Paparan Arabic Font

Sila maklum perkataan-perkataan Arab dalam blog ini telah ditulis dengan menggunakan Traditional Arabic font. Bagaimana pun, Windows untuk PC anda perlu diaktifkan untuk memaparkan Traditional Arabic fonts. Sekiranya Arabic fonts belum di instal dan diaktifkan Windows anda cuma akan memaparkan default Arabic font yang sedia ada.

For Windows XP Home and Windows XP Pro users, follow these instructions.

 1. Left click on Start.
 2. Left click on Control Panel.
 3. Double-left click on Regional and Language Options.
 4. Left click on the Regional Options tab on the top of the box that appears. Keep the Standards and Formats as English (United States).
 5. Left click on the Languages tab at the top of the box. Under Supplemental Language Support, tick the box that says Install Files for Complex Scripts and Right-to-Left Languages (including Thai).
 6. Now click the Apply button located on the bottom right of the box. Wait while your computer installs the files needed. Insert the Windows XP CDs if requested to do so.
 7. Click the OK button located on the bottom left of the box to complete the process.
 8. Restart your PC if requested to do so.

No comments: