Sunday, May 25, 2008

Soalan2 Selalu Ditanya (FAQ)

Soalan:
Saya tidak berkesempatan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dilaman Blog ini secara online. Bagaimana saya boleh menghafal lafadz-lafadz Al-Quran yang dibentangkan dan seterusnya memahirkan terjemahan tanpa perlu menghadapi komputer?


Jawapan:
Sdr boleh mencetak (print) mukasurat (page) yang sdr ikuti terus dari Browser ke alat pencetak (printer) anda.


Soalan:
Apakah sdr pengendali Blog ini seorang yang berkelulusan tertentu dalam bidang ilmu Tatabahasa Al-Quran dan seterusnya telah pun menguasai terjemahan dan maksud lafadz-lafadz Al-Quran secara Harfiyah seperti yang diajarkan?


Jawapan:
Sebenarnya, saya masih dalam kategori “pelajar” dan belum lagi sampai ketahap yang boleh dipanggil “pengajar” atau “guru” yang bertauliah. Dalam hal ini saya mengambil pendekatan kaedah pembelajaran yang dipelopori oleh Steven R. Covey yang terkenal dengan buku beliau yang popular “The Seven Habits of Highly Effective People” atau “7 Tabi’at Orang-Orang Yang Berkesan”. Beliau menyarankan kaedah pembelajaran yang diberi nama “Three-Person Teaching” sebagai satu cara yang paling berkesan (effective) untuk seseorang pelajar menguasai bidang pelajarannya.Kaedah “Three-Person Teaching” atau Belajar Secara “3-in-1” adalah seperti berikut:

 1. Melibatkan tiga pihak iaitu Pengajar atau Guru, Pelajar (iaitu saya) dan Pihak Ketiga yang diajarkan iaitu Anda.
 2. Apabila kita mengajar seseorang apa yang baru kita pelajari, kita sebenarnya telah belajar dua kali iaitu sekali apabila kita diajarkan dan sekali lagi bila kita mengajarkanya kepada orang lain. Belajar (menerima ilmu) adalah permulaan proses pembelajaran dan mengajarkannya akan menamatkan proses penguasaan ilmu berkenaan.
 3. Kita akan belajar secara lebih sempurna apabila kita mengajarkannya kepada orang lain. Ini ialah kerana kita tidak akan mampu mengajarkan ilmu berkenaan sekiranya kita tidak faham sepenuhnya apa yang telah kita pelajari. Kita akan menjadi lebih bertanggungjawab keatas ketepatan ilmu yang kita ajarkan itu.


Soalan:
Bagaimana saya hendak menukar paparan kalimat-kalimat Arab dalam blog ini daripada 'default' arabic font kepada Traditional Arabic Font yang digunakan dalam lamanblog ini?


Sila maklum perkataan-perkataan Arab dalam blog ini telah ditulis dengan menggunakan Traditional Arabic font. Bagaimana pun, Windows untuk PC anda perlu diaktifkan untuk memaparkan Traditional Arabic fonts. Sekiranya Arabic fonts belum di instal dan diaktifkan Windows anda cuma akan memaparkan default Arabic font yang sedia ada.

For Windows XP Home and Windows XP Pro users, follow these instructions.
 1. Left click on Start.
 2. Left click on Control Panel.
 3. Double-left click on Regional and Language Options.
 4. Left click on the Regional Options tab on the top of the box that appears. Keep the Standards and Formats as English (United States).
 5. Left click on the Languages tab at the top of the box. Under Supplemental Language Support, tick the box that says Install Files for Complex Scripts and Right-to-Left Languages (including Thai).
 6. Now click the Apply button located on the bottom right of the box. Wait while your computer installs the files needed.
 7. Insert the Windows XP Installation CD when requested to do so.
 8. Click the OK button located on the bottom left of the box to complete the process.
 9. Restart your PC when requested to do so.

No comments: