Friday, May 16, 2008

Tatabahasa 1

Prakata

Apa motif saya mempelajari bahasa Arab AlQuran?
Saya ingin mengerti/memahami apa yang saya baca sewaktu membaca (atau mendengar) bacaan Al-Quran, sewaktu solat, sewaktu berdo'a kepada Allah SWT, dsb.

Masalah klasik yang dialami dalam mempelajari sesuatu bahasa itu ialah Istiqomah atau KONSISTENSI yang bermaksud melaksanakan sesuatu kerja secara terus menerus tanpa rasa jemu atau hilang keyakinan akan mendapat hasil yang positif. Harus di ingat bahawa pembelajaran bahasa, adalah proses yang tidak akan dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat. Ia memerlukan kesabaran yang hebat, dan semangat yang kuat sentiasa. Oleh itu, pelajaran tatabahasa Arab AlQuran akan hanya dibentangkan secara ringkas pada teknik menemukan akar kata dalam kamus Bahasa Arab.


Ilmu Tatabahasa Al-Quran { Ilmu SYARAF ( الصَرْفِ ) }


Muqaddimah

Panduan ini hanya bertujuan untuk kita mengenali dan seterusnya menghafal makna lafaz-lafaz Al-Quran yang kita ikuti melalui pembentangan Ayat-Ayat tertentu dalam Pelajaran2 yang dibentangkan disini. Sudah semestinya ia tidak menyeluruh, cuma untuk memberi pengertian asas sekadar yang perlu mengikut lafadz-lafadz yang dipelajari dari masa kesemasa. Apa pun kalau niat sudah ada tentunya anda akan dapat menguasai bahasa Arab Al-Quran keseluruhannya dengan syarat anda perlu istiqamah dan tidak berhenti ditengah jalan. InsyaAllah.


JENIS-JENIS PERKATAAN / LAFADZ / KALIMAH


Keseluruhan lafadz-lafadz dalam bahasa Arab yang terkandung didalam al-Quran itu terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:-


 1. Kalimah-kalimah ISIM (Nama / Noun) ( اِسْمُ ) iaitu Kata Nama atau Benda yang menunjukkan kepada nama manusia, haiwan, benda, tempat atau sifat.


 2. Kalimah-kalimah FI'IL ( Kata Kerja atau Perbuatan / Verb ) iaitu ( فِعْلٌ ), dan


 3. Kalimah-kalimah yang dikatakan HURUF ( حَرْفُ ) (bukan huruf2 hijaiyyah) iaitu huruf atau gabungan huruf-huruf yang ada makna yang digunakan sebagai Sendikata, kata penyambung, dsb. (Prepositions).


KALIMAH-KALIMAH ISIM ( اِسْمُ )Contoh :manusia : مُحَمَّدٌ= Muhammad
haiwan : بَقَرَةٌ= lembu
sifat : كَرِيمٌ= mulia
benda : كِتَابٌ= bukuKalimah-Kalimah ISIM dapat dikenal dengan tanda-tanda seperti berikut:-


 1. Ada ( ال ) di permulaan kalimah, seperti الكِتَابُ


 2. Tiada ( ال ) tetapi ada tanwin ( ـٌ ـٍ ـً ) diakhir kalimah, seperti خَلِيْفَةٌ


 3. Kalimah yang menyandar ( مُضَاف ) pada Isim, seperti عَهْدَاللهِ


 4. Sebelum kalimah ini ada huruf-huruf Jar ( جَرْ ) seperti مِنْ ، اِلَى ، عَنْ ، عَلَى ، بِ ، كَ ، لِ ) dan diakhir kalimah berbaris bawah ـِ seperti مِنَ النَّاسِ


 5. Kalimah-kalimah yang termasuk dalam kategori Isim, iaitu menjadi kata nama Isyarat, Penyambung, Kecuali, Masa dan Tempat, seperti:-  ذَالِكَأُلآئِكَاَلَّذِيْنَغَيْرِقَبْلمَعَمَنْ

KALIMAH-KALIMAH FI'IL

Kalimah-kalimah FI'IL ada 3 jenis:

1. Kata kerja yg telah lalu :   Fi'il Madhi ( مَاِض )
Contoh: نَصَرَ = telah menolong ia


2. Kata kerja sekarang atau akan datang :   Fi'il Mudhari' ( مُضاَِرعٌ )
Contoh: يَنْصُرُ = ia tolong


3a. Kata kerja perintah :   Fi'il Amar ( اَمْرٌ )
Contoh: اُنـْصُرْ = tolong oleh aku

3b. Kata kerja larangan :   Fi'il Nahyi ( نَهْيٌ )
Contoh: لاَتـَنْصُرْ = jangan engkau tolong


KALIMAH-KALIMAH HURUF ( حَرْفُ )


iaitu Kalimah-kalimah yang menjadi sendi kepada Isim atau Fi'il, seperti:-بِ= denganعَلَى= atas / terhadap
مِنْ
= dari / daripadaعَنْ
= dari/tentang/mengenai
اِلَى
= ke/kepadaفِي= di/pada/dalam
لِ
= bagi / untukكَ= dengan
وَ= danاِنْ= bahawasanya
أَمْ= atauلَمْ= telah tidak
أِلاَّ= melainkanفَ= maka
أَلاَ= ingatlah / ketahuilahأِذَا= apabila
لآ= tidak / tiadaمِمَّا= dari apa yang
بِمَا= dengan apa yangمَا= apa yang
أَ= adakah / samadaلَكِنْ= tetapi
اِنَّمَا= bahawasanya tidak lainكَمَا= sebagaimana


Setiap kalimah ISIM ditentukan pula jenisnya iaitu ada jenis maskulin atau lelaki (l) dan ada jenis feminin atau perempuan (p).

maskulin / lelakimudzakkar (l)مُذ َكَّر
faminin / perempuanmu'annats (p) مُؤَنَّثْ
Ada pula bentuk menunjukkan satu, dua dan lebih daripada dua:satumufradمُفْرَدْْ
duamutsannaمُثَنىَّْْ
lebih dari duajamak (j)جَمْعَّْْdan cara penggunaan bentuk kalimatnya ada bentuk pihak pertama (1st person), pihak kedua (2nd person) dan pihak ketiga (3rd person), iaitu:pihak ketiga (dia/mereka)(l)غَا ئِب
pihak ketiga (dia/mereka)(p)غَائِبَهْ
pihak kedua (engkau/kamu)(l)مُخَاطَبْ
pihak kedua (engkau/kamu)(p)مُخَاطَبَهْ
pihak pertama (aku/kami)(l)مُتَكَلَّمُSemua ISIM hendaklah dianggap mudzakkar kecuali isim yang tergolong ke dalam salah satu kategori di bawah ini:

 1. Perkataan yang menunjukkan kepada orang perempuan atau haiwan betina.
 2. Isim yang hujungnya berupa taa' baris hadapan ( ـةٌ ).
 3. Nama-nama negeri, bandar dan kampung.
 4. Nama-nama anggota yang berpasangan, seperti: yadun = tangan; `ainun = mata.
 5. Isim yang berakhir dengan huruf alif dan hamzah.
 6. Isim-isim yang dianggap sebagai muannats, seperti: bumi; perang; rumah; angin; matahari; api, dll.

No comments: