Friday, May 9, 2008

Panduan Menterjemah 1

PERHATIAN

Anda perlu diberitahu bahawa susunan bahasa terjemahan adalah bahasa terjemahan Perkataan demi Perkataan, iaitu terjemahan dibimbing secara terjemahan Harfiyah. Anda perlu menterjemah secara harfiyah itu pada peringkat permulaan dengan beberapa perubahan cara dari masa kesemasa, sedikit demi sedikit.

Untuk menuju kepada maksud, anda akan dibimbing mengenal rangkap-rangkap Ayat2 pendek disamping ada akan dibimbing untuk memahami Ilmu Tatabahasa Al-Quran di bahagian kursus Tatabahasa.


PANDUAN MEMBERI MAKNA

NOTA 1

a) Sila perhatikan beberapa kalimah yang terkandung dalam Surah Al-Faatihah dan Al-Baqarah yang mengandungi dua
lafadz yang disatukan menjadi satu kalimah. Contoh:-

بِسْمِ- asalnya -بِ اِسْمِ

لله- asalnya -ِلِ اللّه

اِهدِنَا- asalnya -اِهدِ نـَا

عَلَيهِمْ- asalnya -عَلَى هِمْ

فِيهِ- asalnya -فِى هِ

مِمَّا- asalnya -مِنْ مَا

إِلَيْكَ- asalnya -إِلَى كَ

قَبْلِكَ- asalnya -قَبْلِ كَ


b) Huruf الْ pada الصِّرَاطَ tetapi hilang pada صِرَاطَ maka الْ itu tidak merobah erti asalnya "jalan". Hanya ia menjadi tanda menunjukkan lafadz Isim إِسْمٌ (Nama).


c) Lafadz هِمْ (him) dan هُمْ (hum) mempunyai erti yang sama iaitu mereka.


d) Ayat الم (alif-lam-mim) dipermulaan Surah Al-Baqarah itu lebih selamat diberi pengertian "Allah lebih arif maksudnya".


e) Lafadz ذَلِكَ (dzalika) itu ialah Isim Isyarat atau Gantinama Penunjuk. Ia boleh diertikan "ini" dan "itu".


NOTA 2

Untuk memudahkan anda memberi makna yang betul, buat permulaan sila perhatikan empat tanda yang terdapat diakhir kalimah-kalimah jenis Fi'il Madhi (Perbuatan yang telah lalu), iaitu:

ْتُم ْ------

ْنَا ْ------

تَ ْ------

تُ ْ------

Apabila dijumpai tanda-tanda itu hendaklah diberi makna tambahan 'telah ------ oleh ------', seperti 'telah memberi nikmat oleh Engkau'.


Perhatikan contoh-contoh berikut:-


TERJEMAHANNYACONTOHPANDUAN
telah menurunkan oleh akuاَنْزَلْتُtelah ........ oleh aku
telah menikmatkan oleh engkauاَنْعَمْتَtelah ........ oleh engkau
telah merezkikan oleh kamiرَزَقْنَاtelah ........ oleh kami
telah kufur oleh kamuكَفَرْتُمْtelah ........ oleh kamuDalam Sistem Terjemahan yang diikuti kelak akan banyak anda dapati kata-kata tambahan diawal ataupun di akhir bagi asal makna kalimah, semuanya adalah berkaitan dengan Ilmu Tata Bahasa. Silah perhatikan dengan sebaik-baiknya bentuk-bentuk terjemahan yang akan ditemui kelak:-1.telah ......... aku9.yang ........
2.telah ........ engkau10.orang2 yang
3.telah ........ kami11.segala ........
4.telah ........12.beberapa .........
5.mereka ........13.Kata Berganda seperti diri-diri, hati-hati, dll.
6.kami ........14........ oleh .......
7.me ........ kan15........ akan .......
8.telah di ........ kan orang akan dia16.sebagai ....... , dll.
NOTA 3

Sila ambil perhatian lafadz-lafadz yang berikut ini ada berbeza erti dan kegunaannya:

ب
Lafadz ini ada diberi makna: dengan, dengan sebab;
atau tidak diberimakna apa-apa (kosongkan)
ماbarang yang; apa yang; tiada apa yang; tiada
مَا أُنْزِلَ = apa yang
وَمَا هُمْ = dan tidak mereka
لاtidak; jangan;
لاَ يُؤْمِنُونَ = tidak mereka beriman;
لاَ تُفْسِدُواْ = jangan kamu buat kerosakan.
Beza antara dua itu ialah ada ن dihujung dan
buang ن dihujung kalimahnyaPerhatikan beza erti lafadz-lafadz berikut:-telah percaya iaءَامَنَpercayalah olehmuءَامِنُواْ
telah percaya kamiءَامَنَّاmereka percayaيُؤْمِنُونَِ
telah percaya merekaءَامَنُوْاorang2 yang percayaمُؤْمِنِينَ
kami percayaنُؤْمِنُ


Berikut diberikan pedoman dalam Fi'il Mudhari' (Perbuatan yang sedang dan akan dilakukan), iaitu:-

1. Huruf-huruf ا نـ يـ تـ dipangkal lafadz itu menjadi tanda menunjukkan kalimah itu Fi'il Mudhari'

Ertinya: ا = aku, نـ = kami, يـ = ia, تـ = engkau.

2. Jika ada tambahan وْنَ atau وْا dihujung يـ atau تـ , maka ia menunjukkan banyak, iaitu kamu (semua) atau mereka.

Beberapa Contoh:

TANDAMAKSUDCONTOH..MAKNA
ْ َ ُ ..... اaku .....أَعُوْذُ=aku berlindung
ْ َ ُ ..... نـkami .....نَعْبُدُ=kami sembah
ْ َ ُ ..... يـia .....يَقُوْلُ=ia berkata
ْ َ ُ ..... تـengkau .....تُنْذِرُ=engkau ancam
يـ ..... ونmereka .....يَقِيْمُوْنَ=mereka dirikan
تـ ..... ونkamu .....تَعْلَمُوْنَ=kamu mengetahui
يـ ..... وْنَ..... merekaيَنْصُرُوْنَ=ia tolong mereka
تـ ..... وْاkamu ....تُفْسِدُوْا=kamu membuat binasa


LAFADZ ISIM

Tanda mengenai Isim dan cara memberi ertinya adalah seperti berikut:-

TANDAMAKSUDCONTOH..MAKNA
مـ ..... ونorang2 yg .....مُصْلِحُوْنَ=orang2 yg berbuat baik
ـا ..... ون..orang2 yg .....كَافِرُوْنَ=orang2 yg kufur
ات......beberapa .....ظُلُمَاتٍ=beberapa kegelapan

No comments: