Saturday, July 30, 2011

SILA AMBIL PERHATIAN

Saya baru menyedari bahawa penggunaan browser selain daripada Microsoft Internet Explorer (seperti Google Chrome) akan menyebabkan kekeliruan kepada tempat sebenar letak tanda ـّـ dan ـٌـ ـًـ ـُـ ـَـ pada kalimat atau ayat-ayat Al-Quran yang dibentangkan.

Oleh yang demikian sila pastikan anda hanya menggunakan browser Microsoft Internet Explorer apabila melayari blog ini supaya tidak berlaku kesilapan sebutan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis didalamnya.