Thursday, June 26, 2008

Tatabahasa 8

MENGENAL BENTUK-BENTUK FI'IL


Didalam Pelajaran yang lalu telah diterangkan bahawa kalimah jenis Fi'il Madhi فَعَلَ itu dijadikan WAZAN atau alat pengukur bagi semua bentuk Fi'il dalam kalimat-kalimat (kalimah) Bahasa Arab Al-Quran. Manakala kalimah Fi'il pula masing-masing ada mempunyai bentuk dan ragamnya, samada bentuk susunan kalimatnya atau maupun letak barisnya (i'raab).

Kalimah Fi'il itu ada dua bentuk:
 1. Bentuk Asli yang dinamakan MUJARRAD ( الْمُجَرَّدُ )
 2. Bentuk Bertambah yang dinamakan MAZID ( الْمَزِيْدُ )


BENTUK ASLI - ( الْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ )
Bentuk Asli atau Fi'il Mujarrad ada dua jenis iaitu:
 1. Huruf Aslinya tersusun dari 3 huruf sahaja; dinamakan Tsulatsi Mujarrad ( الثُّلاَثِيُّ الْمُجَرَّدُ )
 2. Huruf Aslinya tersusun dari 4 huruf sahaja; dinamakan Rubaa'i Mujarrad ( الرُّبَاعِيُّ الْمُجَرَّدُ )

BENTUK BERTAMBAH - ( الْفِعْلُ الْمَزِيْدُ )
Bentuk Bertambah atau Fi'il Mazid ialah Fi'il yang huruf-huruf aslinya menerima tambahan beberapa huruf:
 1. Huruf Aslinya ada 3 huruf lalu menerima tambahan 1, 2 atau 3 huruf; dinamakan
  Tsulatsi Mazid Fih ( الثُّلاَثِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه )

 2. Huruf Aslinya ada 4 huruf lalu menerima tambahan 1 atau 2 huruf; dinamakan
  Rubaa'i Mazid Fih ( الرُّبَاعِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه )

Untuk pelajaran seterusnya sila perhatikan bentuk kalimat, letak barisnya dan gaya bunyi kalimat-kalimat itu. Tiap-tiap satu kalimat itu samada Fi'il Madhi atau Fi'il Mudhari' nya bolehlah ditasrifkan menurut tasrif yang telah dipelajari pada pelajaran yang lalu.

A. Bentuk Asli TSULATSI MUJARRAD ada 6 bab (kombinasi), iaitu:-


مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
tolongنَصَرَ / يَنْصُرُ فَعَلَ / يَفْعُلُ
pukulضَرَبَ / يَضْرِبُ فَعَلَ / يَفْعِلُ
bukaفَتَحَ / يَفْتَحُ فَعَلَ / يَفْعَلُ
dengarسَمِعَ / يَسْمَعُ فَعِلَ / يَفْعَلُ
hitungحَسِبَ / يَحْسِبُ فَعِلَ / يَفْعِلُ
bagusحَسُنَ/ يَحْسُنُ فَعُلَ / يَفْعُلُ


B. Bentuk Asli RUBAA'I MUJARRAD ada 1 bab sahaja:-
مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
bergoncangزَلْزَلَ / يُزَلْزِلُفَعْلَلَ / يُفَعْلِلُ


C. Bentuk Bertambah TSULATSI MAZID FIH ada 3 pecahan:-
 1. Tambah satu huruf, jadi 4 huruf; dinamakan Tsulatsi Mazid Rubaa'i ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ رُبَاعِيٌّ )

 2. Tambah dua huruf, jadi 5 huruf; dinamakan Tsulatsi Mazid Khumaasi ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ خُمَاسِيٌّ )

 3. Tambah tiga huruf, jadi 6 huruf; dinamakan Tsulatsi Mazid Sudaasi ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ سُدَاسِيٌّ )


Tsulatsi Mazid Fih 4-huruf ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ رُبَاعِيٌّ ) ada 3 bab:-

مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
menurunkanاَنْزَلَ / يُنْزِلُاَفْعَلَ / يُفْعِلُ
mendustakanكَذَّبَ / يُكَذِّبُ فَعَّلَ / يُفَعِّلُ
menipuخَادَعَ / يُخَادِعُ فَاعَلَ / يُفَاعِلُ


Tsulatsi Mazid Fih 5-huruf ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ خُمَاسِيٌّ ) ada 5 bab:-


مَاضِ / مُضَارِعWAZAN
kembaliاِنْقَلَبَ / يَنْقَلِبُ اِنْفَعَلَ / يَنْفَعِلُ
berselisehاِخْتَلَفَ / يَخْتَلِفُ اِفْتَعَلَ / يَفْتَعِلُ
tertentuاِخْتَصَّ / يَخْتَصُّ اِفْعَلَّ / يَفْعَلُّ
menukarتَبَدَّلَ / يَتَبَدَّلُ تَفَعَّلَ / يَتَفَعَّلُ
serupaتَشَابَهَ / يَتَشَابَهُ تفَاعَلَ / يَتَفَاعَلُTsulatsi Mazid Fih 6-huruf ( ثُلاَثِيٌّ مَزِيْدٌ سُدَاسِيٌّ ) ada 4 bab:-


مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
jadi sombongاِسْتَكْبَرَ / يَسْتَكْبِرُ اِسْتَفْعَلَ / يَسْتَفْعِلُ
jadi banyak rumputاِعْشَوْشَبَ / يَعْشَوْشِبُ اِفْعَوْعَلَ / يَفْعَوْعِلُ
lalu cepat-cepatاِجْلَوَّذَ / يَجْلَوِّذُ اِفْعَوَّلَ / يَفْعَوِّلُ
jadi terlalu merahاِحْمَارَّ / يَحْمَارُّ اِفْعَالَّ / يَفْعَالُّ


D. Bentuk Bertambah RUBAA'I MAZID FIH ada 2 pecahan:-
 1. Tambah satu huruf, jadi 5 huruf; dinamakan Rubaa'i Mazid Khumaasi ( رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ خُمَاسِيٌّ )

 2. Tambah dua huruf, jadi 6 huruf; dinamakan Rubaa'i Mazid Sudaasi ( رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ سُدَاسِيٌّ )Rubaa'i Mazid Fih 5-huruf ( رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ خُمَاسِيٌّ ) ada 1 bab sahaja:-
مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
bergulingتَدَحْرَجَ / يَتَدَحْرَجُتَفَعْلَلَ / يَتَفَعْلَلُ


Rubaa'i Mazid Fih 6-huruf ( رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ سُدَاسِيٌّ ) ada 2 bab:-


مَاضِ / مُضَارِعْWAZAN
berkumpulاِحْرَنْجَمَ/ يَحْرَنْجِمُاِفْعَنْلَلَ / يَفْعَنْلِلُ
seramاِقْشَعَرَّ / يَقْشَعِرُّاِفْعَلَلَّ / يُفْعَلِلُّ


Semua pecahan-pecahan Fi'il yang diterangkan itu ialah Fi'il Madhi dan Fi'il Mudhari' sahaja yang kedua-duanya mempunyai dua rupa iaitu:-
 1. Bentuk مَعْرُوْفٌ - Ma'aruf : Bermaksud Perbuatan yang AKTIF, iaitu dikenal atau diketahui Pembuatnya.

  Contoh:
  اَنْزَلَ = telah menurunkan ia ( telah me............ ia )
  يُنْزِلُ = ia menurunkan ( ia me............. )


 1. Bentuk مَجْهُوْلٌ - Majhul : Bermaksud Perbuatan yang PASIF, iaitu tidak dikenal atau tidak disebutkan Pembuatnya.

  Contoh:
  اُنْزِلَ = telah diturunkan orang ia ( telah di............ ia )
  يُنْزَلُ = ia diturunkan ( ia di............. )Dan dari Fi'il Madhi dan pecahan-pecahannya itu dapat dipastikan MASDARnya iaitu kata-kata terbitannya ( مَصْدَرْ ). Dari Masdar itulah punca semua perkataan (akar kata) dan darinya juga ditentukan bab bagi satu-satu Fi'il.

Demikian juga dari penentuan Fi'il Madhi itu tercambahnya bentuk-bentuk Isim berikut:-

Isim Faa'il ( اِسْمٌ فَاعِلْ ) atau Nama Pembuat, samada orang atau barang yang mengerjakan Perbuatan itu, seperti :
جَاعِلٌ = yang menjadikan ( yang me............... )
مُخْرِجٌ = yang mengeluarkan

Isim Maf'ul ( اِسْمٌ مَفْعُوْل ) atau Nama yang dibuat, samada orang atau barang yang dikerjakan, seperti:
مَنْصُوْرٌ = yang ditolong ( yang di ................ )
مُحَرَّمٌ = yang diharamkan

Isim Zaman ( اِسِمٌ زَمَان ) iaitu Nama masa yang menunjukkan masa Perbuatan itu dilakukan, seperti:
مَنْصَرٌ = masa menolong ( masa ................)

Isim Makaan ( اِسِمٌ مَكآن ) iaitu Nama yang menunjukkan tempat Perbuatan itu berlaku, seperti:
مَنْصَرٌ = tempat menolong ( tempat ...............)
مَشْرَبٌ = tempat minum

Isim Alat ( اِسْمٌ اَلَةْ ) iaitu Nama yang menunjukkan kepada perkakas (alat) yang digunakan, seperti:
مِنْصَرٌ = perkakas menolong ( alat .............. )
مِبْرَدٌ = jarum

Perkara ini akan dibincangkan lebih lanjut di Pelajaran2 yang akan datang.

RINGKASAN

A. Pecahan bentuk-bentuk Fi'il 3-Huruf TSULATSI MUJARRAD :-

فَعِلَ/يَفْعَلُفَعِلَ/يَفْعِلُفَعُلَ/يَفْعُلُفَعَلَ/يَفْعَلُفَعَلَ/يَفْعِلُفَعَلَ/يَفْعُلُJENIS
عَلِمَحَسِبَطَهُرَفَتَحَضَرَبَنَصَرَفعل الماض
عُلِمَحُسِبَطُهِرَفُتِحَضُرِبَنُصِرَماض مجهول
يَعْلَمُيَحْسِبُيَطْهُرُيَفْتَحُيَضْرِبُيَنْصُرُفعل المضارع
يُعْلَمُيُحْسَبُيُطْهَرُيُفْتَحُيُضْرَبُيُنْصَرُمضارع مجهول
اِعْلَمْاِحْسِبْاُطْهُرْاِفْتَحْاِضْرِبَاُنْصُرْفعل الأمر
لآ تَعْلَمْلآ تَحْسِبْلآ تَطْهُرْلآ تَفْتَحْلآ تَضْرِبْلآ تَنْصُرْفعل النهى
عِلْمًاحِسَابًطُهْرًافَتْحًاضَرَْبًانَصْرًاالمصدر
عَالِمٌحَاسِبٌطَاهِرٌفَاتِحٌضَارِبٌنَاصِرٌاسم الفاعل
مَعْلُوْمٌمَحْسُوْبٌمَطْهُوْرٌمَفْتُوْحٌمَضْرُوْبٌمَنْصُوْرٌاسم المفعول
مَعْلَمٌمَحْسَبٌمَطْهَرٌمَفْتَحٌمَضْرِبٌمَنْصَرٌاسم الزمان
مَعْلَمٌمَحْسَبٌمَطْهَرٌمَفْتَحٌمَضْرِبٌمَنْصَرٌاسم المكان
مِعْلَمٌمِحْسَبٌمِطْهَرٌمِفْتاَحٌمِضْرَبٌمِنْصَرٌاسم الألة
tahuhitungbersihbukapukultolongMakna

Monday, June 23, 2008

Pelajaran 14

Kita teruskan pelajaran dengan membaca Ayat-Ayat berikut:-

Surah 2 : Al-Baqarah ( Ayat 57 - 61 )

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِوَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ
(57) مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً
وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
(58) وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ
(59) رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ
(60) مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي اْلأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ اْلأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً
فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِئَآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ
(61) بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

Sila hafalkan makna lafadz-lafadz berikut:-

telah meneduhkan kami {57} = ظَلَّلْنَا
awan mega = الْغَمَامَ
manna (sejenis cecair yg manis) = الْمَنَّ
salwa (sejenis burung) = السَّلْوَى
makanlah olehmu = كُلُواْ
yang baik-baik = طَيِّبَاتِ
telah aniaya mereka = ظَلَمُوْا
mereka menzalimi = يَظْلِمُونَ
negeri {58} = الْقَرْيَةَ
pintu tertentu = الْبَابَ
orang2 yang sujud = سُجَّداً
katakanlah olehmu = قُولُواْ
kata minta ampun = حِطَّةٌ
Kami akan ampunkan = نَغْفِرْ
kesalahan-kesalahan = خَطَايَا
bakal = سَ
Kami tambah = نَزِيدُ
orang2 yang berbuat baik = الْمُحْسِنِينَ
telah menukar ia {59} = بَدَّلَ
perkataan = قَوْلاً
bukan/selain = غَيْرَ
siksaan/kotoran = رِجْزاً
mereka curang (derhaka) = يَفْسُقُونَ
telah mintakan air {60} = اِسْتَسْقَى
pukullah oleh engkau = اِضْرِب
tongkat = عَصَاكَ
batu = الْحَجَرَ
telah terpancar ia = انفَجَرَتْ
dua belas = اثْنَتَا عَشْرَةَ
mata air = عَيْناً
sesungguhnya = قَدْ
telah mengetahui ia = عَلِمَ
kelompok manusia = أُنَاسٍ
tempat minum = مَشْرَبَ
minumlah olehmu = اشْرَبُواْ
janganlah kamu bermaharajalela = لاَ تَعْثَوْا
kami sabar {61} = نَصْبِرَ
makanan = طَعَامٍ
yang satu = وَاحِدٍ
serulah oleh engkau = اُدْعُ
ia mengeluarkan = يُخْرِجْ
ia menumbuhkan = تُنْبِتُ
sayur-sayuran = بَقْلِ
timun-timun = قِثَّآئِ
bawang putih = فُومِ
kacang adas = عَدَسِ
bawang merah = بَصَلِ
kamu minta tukarkan = تَسْتَبْدِلُونَ
lebih rendah/hina = أَدْنَى
satu negeri = مِصْراً
telah kamu minta = سَأَلْتُمْ
telah ditimpakan ia = ضُرِبَتْ
kehinaan = الذِّلَّةُ
kepapaan = الْمَسْكَنَةُ
telah kembali mereka = بَآؤُ
kemurkaan = غَضَبٍ
mereka bunuh = يَقْتُلُونَ
Nabi-Nabi = النَّبِيِّينَ
telah derhaka mereka = عَصَواْ
telah melampaui batas = يَعْتَدُونَ


Setelah berjaya mengingati pengertian kalimah-kalimah diatas, sila terjemahkan dengan perlahan sehingga mahir. Kemudian berpindahlah ke muka Al-Quran anda sambil memperbaiki terjemahan dengan kata-kata tambahan yang terdapat dalam Bandingan Terjemahan dibawah ini.

BANDINGAN TEREJEMAHAN SURAH AL-BAQARAH (Ayat 57 - 61)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

57) Dan telah meneduhkan oleh Kami atas kamu akan awan mega - dan telah menurunkan oleh Kami atas kamu akan Manna dan Salwa - "Makanlah olehmu daripada yang baik-baik akan apa yang telah merezkikan oleh Kami akan kamu - dan tidak telah aniaya mereka akan Kami akan tetapi adalah mereka - akan diri-diri mereka - mereka aniaya.

58) Dan (ingatlah) tatkala telah berkata Kami: "Masuklah olehmu akan ini negeri - maka makanlah olehmu daripadanya (hasil buminya) dimana-mana (apa saja) telah berkehendak kamu - sepuas hati - dan masuklah olehmu akan pintu tertentu - (berkeadaan) orang2 yang sujud - dan berkatalah olehmu - kata ampunan - (nescaya) Kami ampunkan bagi kamu akan kesalahan2 kamu - dan bakal Kami tambah akan orang2 yang berbuat kebaikan".

59) Maka telah menukarkan ia oleh segala yang telah aniaya mereka akan perkataan selain yang telah dikatakan ia bagi mereka - maka telah Kami turunkan atas segala yang telah aniaya mereka akan siksaan daripada langit - dengan (sebab) apa yang telah adalah mereka - mereka derhaka (menyeleweng).

60) Dan (ingatlah) ketika telah meminta air ia oleh Musa bagi kaumnya - maka telah berkata Kami: "Pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu" - maka telah terpancarlah ia daripadanya - dua belas mata air - sesungguhnya telah mengetahui ia oleh tiap-tiap kelompok manusia akan tempat minum mereka - "Makanlah kamu dan minumlah olehmu daripada pemberian Allah - dan janganlah kamu bermaharajalela pada bumi - (berkeadaan) orang2 yang membuat kerosakan".

61) Dan (ingatlah) ketika telah berkata kamu: "Hai Musa! sekali-kali tidak akan kami sabar atas makanan yang satu - maka serulah olehmu bagi kami akan Tuhan engkau - (supaya) ia keluarkan bagi kami daripada apa yang ia menumbuhkan oleh bumi - daripada sayur-sayurannya dan timun-timunnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya" - telah berkata ia (Musa): "Adakah kamu minta tukarkan akan yang dia lebih rendah dengan yang dia lebih baik? Turunlah olehmu ke satu negeri - maka bahawasanya bagi kamu (ada) apa yang telah kamu pinta - dan telah ditimpakan ia atas mereka akan kehinaan dan kepapaan - dan telah kembali mereka - dengan kemurkaan daripada Allah - yang demikian itu dengan (sebab) bahawasanya mereka - adalah mereka kufur akan Ayat-Ayat Allah - dan mereka membunuh akan Nabi-Nabi dengan tidak benar - yang demikian itu - dengan (sebab) apa yang - telah derhaka mereka - dan adalah mereka melampaui batas.


FAHAMAN

Sila ambil ingatan maksud beberapa lafadz yang dinyatakan berikut:-

Ayat 58:
هَـذِهِ الْقَرْيَةَ = Negeri ini.
وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ = Bermaksud: Minta ampunlah olehmu dengan kata-kata tertentu nescaya Kami akan ampunkan kamu.
(Perhatikan kalimah نَغْفِرْ itu merupakan rangkap balas kepada َقُولُواْ maka perlu ayat disendikan dengan nescaya).
َوَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِين = Kami akan tambah (ganjaran/rezki) kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat 61:
طَعَامٍ وَاحِدٍ = Bermaksud: makanan yang semacam sahaja.
الَّذِي هُوَ أَدْنَى = yang kurang baik بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ dengan yang lebih baik?
اِهْبِطُواْ مِصْراً = Bermaksud: Turunlah kamu ke bandar, فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ maka disana kamu boleh dapati apa yang kamu pinta.
(Perhatikan يُخْرِجْ لَنَا Bermaksud: Supaya Ia mengeluarkan bagi kami (iaitu sendikata Supaya ditambah kerana يُخْرِجْ itu merupakan rangkap balas kepada اُدْعُ ).

Wednesday, June 18, 2008

Pelajaran 13 - Surah Al-'Asr

Ada yang menyarankan supaya sekali sekala dapat kita mempelajari terjemahan secara harfiyah keatas ayat-ayat yang selalu dibaca didalam solat misalnya, atau do'a dan dzikir yang kita lakukan seharian dan sebagainya. Saya telah mulakan dalam posting terdahulu dengan belajar menterjemah Ayat-Ayat "3-Qul" iaitu ayat-ayat yang dikatakan Ayat2 Pelindung dimana:

Dalam Surah Falaq, kita hanya menyeru kepada SATU sifat Allah, yakni, "bil Falaq"
Namun, kita memohon perlindungan daripada 4 perkara:

1) kejahatan yang dijadikan
2) kejahatan malam
3) kejahatan ahli sihir, dan,
4) kejahatan orang yang mendengki.

Sebaliknya, dalam Surah an-Nas, kita menyeru kepada tiga (3) sifat Allah; yakni,

1) Rabbin Nas (Pengatur sekelian manusia)
2) Malikin Nas (Raja segala manusia)
3) Ilahin Nas (Tuhan/Sembahan segala manusia)

Apakah perlindungan yang dipinta melalui Surah ini? iaitu perlindungan drpd hanya satu perkara sahaja iaitu "was-was" atau bisikan Syaitan "al-khannas" sedangkan kita memohon perlindungan drpd 4 perkara dalam Surah al-Falaq.

Ulamak tafsir sepakat menjelaskan falsafahnya begini:

1) Perkara didalam Surah al-Falaq memudharatkan lebih kepada fisikal seseorang, sedangkan
2) Perkara didalam Surah an-Nas melibatkan bisikan syaitan yang besar kemungkin memudharatkan spiritual, agama dan aqidah.

Allahu a'alaam.

Nota: Komen diatas telah dipetik drpd ulasan sdr Ahmad Fuad Abdul Rahman iaitu seorang Ahli Persatuan MCOBA.


Sebagai peringatan, fokus latihan kita adalah:
1. Mendapatkan perbendaharaan kata (vocabulary) baru
2. Mempelajari tata-bahasa (nahwu/shorof) Bahasa (Arab) Al-Quran.

Pada kali ini kita teruskan pelajaran menterjemah secara Harfiyah ini dengan Ayat-Ayat berikut:

Surah 103 : Al-'Asr ( Ayat 1 - 3 )

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ(1) وَالْعَصْرِ

(2) إِنَّ اْلاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

اِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
(3) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


Sila hafalkan makna lafadz-lafadz berikut:-


Demi (makna asal ialah "dan") = وَ
masa = الْعَصْرِ
manusia = اْلاِنسَانَ
benar-benar dalam = لَفِي
kerugian = خُسْرٍ
kecuali = اِلاَّ
telah percaya (beriman) mereka = ءَامَنُوْا
telah berbuat beramal mereka = عَمِلُوْا
yang baik-baik (saleh) = الصَّالِحَاتِ
dan mereka berpesan-pesan (nasihat-menasihati) = وَتَوَاصَوْا
dengan kebenaran = بِالْحَقِّ
dengan sabar = بِالصَّبْرِSetelah berjaya mengingati pengertian kalimah-kalimah diatas, sila terjemahkan dengan perlahan sehingga mahir. Kemudian berpindahlah ke muka Al-Quran anda sambil memperbaiki terjemahan dengan kata-kata tambahan yang terdapat dalam Bandingan Terjemahan dibawah ini.

BANDINGAN TEREJEMAHAN SURAH AL-'ASR (Ayat 1 - 3)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

1) Demi masa.

2) Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian.

3) Kecuali orang-orang yang - telah beriman mereka - dan mereka berbuat amal saleh - dan mereka berpesan-pesan (nasihat-menasihati) dengan kebenaran - dan mereka berpesan-pesan dengan sabar.


KEFAHAMAN

1) Makna وَ

Seperti yang dipelajari sebelum ini, Wa itu maknanya ada 3 kemungkinan, iaitu:

1. Artinya: dan
2. Artinya: demi (untuk sumpah)
3. Artinya: padahal

Disebabkan Wa disini dikuti dengan Isim bertanda bawah (kasrah) dihuruf akhirnya, maka Wa itu diberi maksud DEMI iaitu satu sumpah atau penekanan. Sekiranya Isim itu bertanda dhammah atau fathah barulah Wa itu diberi makna DAN.

Contoh lain seperti وَاللَّهِ = Demi Allah.

Perhatian: Dalam Al-Quran banyak ditemukan Allah bersumpah dengan nama Makhluknya. Seperti وَاللَّيْلِ = Demi Malam, وَالْفَجْرِ = Demi (waktu) Fajar, dsb.
Akan tetapi manusia HANYA boleh bersumpah atas nama Allah dan diLARANG bersumpah atas nama mana-mana makhluk.

2) Ulangkaji kata-kata inna ( اِنّ ) dan anna ( اَنَّ ).

اِنّ = sesungguhnya.
اَنَّ = bahawasanya.

Terjemahan Anna itu dalam Bahasa Melayu serupa maksudnya dengan Inna tetapi kata Anna biasanya terletak dipertengahan ayat. Juga kata penekanan Inna yang bermaksud Demi itu pastinya selalu disusuli dengan kata Illa ( اِلاَّ ) yang bermaksud kecuali atau melainkan.

Juga perhatikan Isim dihadapan Inna atau Anna bertandakan (i'raab) berbaris atas (fathah).

3) ءَامَنُوْا = Fi'il Madhi yang bermaksud: Mereka (orang2 yang) telah beriman.

4) عَمِلُوْا = Fi'il Madhi yang bermaksud: Mereka (orang2 yang beriman itu) telah berbuat baik (beramal saleh).

ULASAN

Ayat-ayat dalam surat Al-‘Ashr ini secara umum mengatakan, bahwa sebenarnya kita (manusia) ini selalu dalam keadaan rugi. Lawan rugi tentulah untung. Siapa yang tidak rugi, atau dalam bahasa lain, siapa manusia yang beruntung? Dalam ayat ini dikatakan yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang:
(1) ءَامَنُوْا = beriman,
(2) عَمِلُوْاالصَّالِحَاتِ = mengerjakan amal sholeh,
(3) َتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ = saling nasihat-menasihati kepada kebenaran, dan
(4) تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ = saling nasihat-menasihati dengan kesabaran.

Mengutip tafsir Al-Azhar: Ibnul Qayyim di dalam kitabnya "Miftahu Daris-Sa'adah" menerangkan; "Kalau keempat martabat telah tercapai oleh manusia, berhasillah tujuannya menuju kesempurnaan hidup.

Pertama: Mengetahui Kebenaran.
Kedua: Mengamalkan Kebenaran itu.
Ketiga: Mengajarkannya kepada orang yang belum tahu/pandai mengguna-pakainya.
Keempat: Sabar di dalam menyesuaikan diri dengan Kebenaran dan mengamalkan dan mengajarkannya.

Jelaslah susunan yang empat itu di dalam Surah Al-'Asr ini. Demikian jua yang telah dijelaskan oleh Pak Hamka.

Catatan

Nasyid Raihan

Demi masa sesungguhnya manusia kerugian
Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh

Gunakan kesempatan yang masih diberi
Moga kita takkan menyesal
Masa usia kita jangan disiakan
Kerna ia takkan kembali

Ingat lima perkara sebelum lima perkara
Sihat sebelum sakit
Muda sebelum tua
Kaya sebelum miskin
Lapang sebelum sempit
Hidup sebelum mati

Sunday, June 15, 2008

Pelajaran 12

Kita teruskan pelajaran dengan membaca Ayat-Ayat berikut:-

Surah 2 : Al-Baqarah ( Ayat 47 - 56 )

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ


يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
(47) عَلَى الْعَالَمِينَ

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
(48) وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
(49) وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ
(50) وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ
(51) وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ

(52) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(53) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ
(54) فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً
(55) فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

(56) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَSila hafalkan makna lafadz-lafadz berikut:-

Bahawasanya Aku = أَنِّي
telah melebihkan Aku = فَضَّلْتُ
satu hari = يَوْماً
ia membalas = تَجْزِي
satu diri (jiwa) = نَفْسٌ
sesuatu = شَيْئاً
ia diterima = يُقْبَلُ
satu pembelaan (Syafa'at) = شَفَاعَةٌ
ia diambil = يُؤْخَذُ
satu tebusan = عَدْلٌ
mereka ditolong = يُنصَرُونَ
telah melepaskan Kami = نَجَّيْنَا
keluarga = ءَالِ
Fir'aun = فِرْعَوْنَ
mereka mengenakan = يَسُومُونَ
sejahat-jahat = سُوَءَ
mereka sembelih = يُذَبِّحُونَ
anak-anak lelaki = أَبْنَاءَ
mereka biarkan hidup = يَسْتَحْيُونَ
perempuan2 = نِسَاءَ
yang demikian itu = ذَلِكُمْ
satu ujian = بَلاَءٌ
telah memisahkan Kami = فَرَقْنَا
laut itu = الْبَحْرَ
telah menyelamatkan Kami = أَنجَيْنَا
telah menenggelamkan Kami = أَغْرَقْنَا
kamu lihat = تَنظُرُونَ
telah menjanjikan Kami = وَاعَدْنَا
Musa = مُوسَى
empat puluh = أَرْبَعِينَ
malam = لَيْلَةً
telah mengambil kamu = اِتَّخَذْتُمُ
anak lembu = الْعِجْلَ
telah mema'afkan Kami = عَفَوْنَا
kamu bersyukur = تَشْكُرُونَ
telah memberikan Kami = ءَاتَيْنَا
Al-Furqan (Penentuan) = الْفُرْقَانَ
kamu terpimpin = تَهْتَدُونَ
kaum = قَوْمِ
telah aniaya kaum = ظَلَمْتُمْ
pengambilan = اِتِّخَاذِ
kembalilah olehmu = تُوبُواْ
yang menjadikan = بَارِئِ
bunuhlah olehmu = اُقْتُلُواْ
kebaikan = خَيْرٌ
disisi = عِنْدَ
telah berkata kamu = قُلْتُمْ
hingga = حَتَّى
kamu lihat = نَرَى
nyata (terang) = جَهْرَةً
telah mengambil ia (merentap) = أَخَذَتْ
suara petir = الصَّاعِقَةُ
telah membangkitkan Kami = بَعَثْنَا
mati = مَوْتِ


Setelah berjaya mengingati pengertian kalimah-kalimah diatas, sila terjemahkan dengan perlahan sehingga mahir. Kemudian berpindahlah ke muka Al-Quran anda sambil memperbaiki terjemahan dengan kata-kata tambahan yang terdapat dalam Bandingan Terjemahan dibawah ini.

BANDINGAN TEREJEMAHAN SURAH AL-BAQARAH (Ayat 47 - 56)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

47) Hai anak-anakIsraail! Ingatlah olehmu (akan) nikmatKu - yang telah menikmatkan Aku atas kamu - dan bahawasanya Aku - telah melebihkan oleh Aku akan kamu atas sekelian 'alam.

48) Dan takutlah olehmu akan satu hari - tidak ia membalas oleh satu diri - dari satu diri - sesuatu, dan tidak ia diterima daripadanya akan satu syafa'at (pembelaan) dan tidak ia ambil daripadanya akan satu tebusan - dan tidak mereka - mereka ditolong.

49) Dan (ingatlah) tatkala telah menyelamatkan oleh Kami akan kamu aripada keluarga Fir'aun - mereka mengenakan akan kamu - kejahatan azab - mereka sembelih akan anak-anak lelaki kamu - dan mereka biarkan hidup akan perempuan-perempuan kamu - dan pada yang demikian itu - satu ujian - daripada Tuhan kamu - yang besar.

50) Dan (ingatlah) ketika telah memisahkan oleh Kami dengan kamu akan laut - maka telah menyelamatkan oleh Kami akan kamu - dan telah menenggelamkan oleh Kami akan keluarga Fir'aun - dan kamu - kamu melihat.

51) Dan (ingatlah) ketika telah menjanjikan oleh Kami akan Musa - empat puluh malam - kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudah (peninggalan)nya - dan kamu (adalah) orang-orang yang zalim.

52) Kemudian telah mema'afkan oleh Kami dari kamu - daripada sesudah itu - mudah-mudahan kamu - kamu berterima kasih.

53) Dan (ingatlah) tatkala telah memberikan oleh Kami akan Musa - akan Kitab dan Al-Furqan - mudah-mudahan kamu - kamu mendapat pertunjuk.

54) Dan (ingatlah) ketika telah berkata ia oleh Musa bagi kaumnya - "Hai kaumku! Bahawasanya kamu - telah menganiaya kamu - akan diri-diri kamu - dengan pengambilan kamu akan anak lembu - maka kembalilah olehmu kepada Yang Menjadikan kamu - maka bunuhlah olehmu akan diri-diri kamu - yang demikian itu (adalah) kebaikan bagi kamu - disisi Yang Menjadikan kamu - maka telah menerima taubat Ia atas kamu - (kerana) bahawasanya Dia - Dialah Yang Banyak Menerima Taubat - Maha Penyayang".

55) Dan (ingatlah) ketika telah berkata kamu - "Hai Musa! Sekali-kali tidak akan kami percaya bagi (kepada) engkau - sehingga kami lihat akan Allah itu - nyata - maka telah mengambil (merentap) ia akan kamu oleh petir - padahal kamu - kamu melihat".

56) Kemudian telah membangkitkan Kami akan kamu daripada sesudah mati kamu - mudah-mudahan kamu - kamu berterima kasih.


FAHAMAN

Sila ambil ingatan maksud beberapa lafadz yang dinyatakan berikut:-

Ayat 48:
وَاتَّقُواْ يَوْماً = Maksudnya; peliharalah diri kamu (sebelum sampai) hari kiamat.
لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ = dimana satu jiwa tidak dapat melepaskan terhadap satu jiwa (yang lain) sedikitpun (daripada dosa).
لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ = tidak akan diterima syafa'at (pembelaan) daripadanya.

Ayat 49:
يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ = Mereka (keluarga Fir'aun) mengenakan siksaan yang amat jahat.
َيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ = Mereka biarkan hidup anak-anak perempuan (untuk menghina dan memberi malu kaum perempuan).
بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ = satu ujian besar daripada Tuhan kamu.

Ayat 50:
وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ = Padahal kamu melihat (nampak jelas dalam sejarah bangsa kamu).

Ayat 51:
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ = Kamu telah mengambil (menyembah) patung anak lembu.

Ayat 53:
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ = Kitab Taurat dan isinya yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang bathil.

Ayat 54:
فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ = Oleh itu bunuhlah diri-diri kamu (iaitu nafsu kamu yang jahat) yakni bertaubatlah kamu.

Ayat 55:
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ = lalu petir menyambar kamu.

Saturday, June 14, 2008

Pelajaran 11

Kita teruskan pelajaran dengan membaca Ayat-Ayat berikut:-

Surah 2 : Al-Baqarah ( Ayat 40 - 46 )

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي
(40) أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
(41) وَلاَ تَشْتَرُواْ بِئَآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

(42) وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

(43) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
(44) أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

(45) وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

(46) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَSila hafalkan makna lafadz-lafadz berikut:-


anak-anak (keturunan) = بَنِي
Israil = إِسْرَائِيلَ
ingatlah olehmu = اُذْكُرُواْ
nikmat Ku = نِعْمَتِيَ
sempurnakanlah olehmu = أَوْفُواْ
perjanjian Ku = عَهْدِي
Aku sempurnakan = أُوفِ
akanDaku (kepadaKu) = إِيَّايَ
takutlah olehmu kepadaKu = اِرْهَبُونِ
telah menurunkan Aku = أَنزَلْتُ
yang membenarkan = مُصَدِّقاً
janganlah kamu jadi = لاَ تَكُونُواْ
yang pertama (awal) = أَوَّلَ
yang kafir = كَافِرٍ
janganlah kamu jual = لاَ تَشْتَرُواْ
harga = ثَمَناً
yang sedikit = قَلِيلاً
bertaqwalah olehmu kepadaKu = اِتَّقُونِ
janganlah kamu campurkan = لاَ تَلْبِسُواْ
yang bathil (palsu) = الْبَاطِلِ
kamu sembunyikan = تَكْتُمُواْ
dirikanlah olehmu = أَقِيمُواْ
datangkan/tunaikan lah olehmu = ءَاتُواْ
zakat = الزَّكَاةَ
rukuklah olehmu = اِرْكَعُواْ
orang2 yang rukuk = الرَّاكِعِينَ
kamu menyuruh = تَأْمُرُونَ
berbuat kebajikan = الْبِرِّ
kamu lupa = تَنسَوْنَ
kamu membaca = تَتْلُونَ
kamu mengerti = تَعْقِلُونَ
minta tolonglah olehmu = اِسْتَعِينُواْ
sabar = الصَّبْرِ
bahawasanya dia = إِنَّهَا
yang besar (berat) = كَبِيرَةٌ
orang2 yang khusyuk = الْخَاشِعِينَ
mereka menyangka = يَظُنُّونَ
orang2 yang menemui = مُّلاَقُو
orang2 yang kembali = رَاجِعُونَ


Setelah berjaya mengingati pengertian kalimah-kalimah diatas, sila terjemahkan dengan perlahan sehingga mahir. Kemudian berpindahlah ke muka Al-Quran anda sambil memperbaiki terjemahan dengan kata-kata tambahan yang terdapat dalam Bandingan Terjemahan dibawah ini.

BANDINGAN TEREJEMAHAN SURAH AL-BAQARAH (Ayat 40 - 46)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

40) Hai keturunan Israail! Ingatlah olehmu (akan) nikmatKU - yang telah menikmatkan Aku atas kamu - dan sempurnakanlah olehmu akan perjanjianKu - (nescaya) Aku sempurnakan (penuhi) akan perjanjian kamu - dan kepadaKulah, maka takutlah olehmu kepada Aku.

41) Dan berimanlah olehmu dengan apa yang telah menurunkan Aku (telah Aku turunkan) yang membenarkan bagi apa yang beserta kamu - dan jangan kamu jadi yang pertama yang kufur dengannya - dan janganlah kamu jual dengan (akan) ayat-ayat Ku (dengan) harga yang sedikit - dan kepadaKulah, maka bertaqwalah olehmu keapadaKu.

42) Dan janganlah kamu campur-adukkan (akan) yang benar dengan yang bathil - dan kamu sembunyikan yang benar dan (padahal) kamu, kamu mengetahui.

43) Dan dirikanlah olehmu solat - dan datangkan (sediakan) lah olehmu zakat - dan ruku'lah olehmu beserta orang-orang yang ruku'.

44) Apakah kamu menyuruh (akan) manusia dengan (berbuat) kebajikan walhal kamu lupa (akan) diri-diri kamu - dan (padahal) kamu, kamu membaca (akan) Al-Kitab - maka apakah tidak kamu mengerti.

45) Dan minta tolonglah olehmu dengan sabar dan solat - dan (kerana) bahawasanya ia (solat itu) - sesungguhnya yang berat - melainkan atas orang-orang yang khusyuk.

46) (iaitu) segala yang telah mereka menyangka - bahawasanya mereka (adalah) orang-orang yang menemui Tuhan mereka - dan bahawasanya mereka - kepadaNyalah orang-orang yang kembali.


FAHAMAN

Sila ambil ingatan maksud beberapa lafadz yang dinyatakan berikut:-

Ayat 41:
وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ = Berimanlah olehmu kepada apa yang telah Aku turunkan (iaitu Al-Quran).
مُصَدِّقاً لِّمَا = Yang membenarkan (menyetujui) bagi apa yang beserta kamu (iaitu kitab Taurat dan Injil).
وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ = Dan janganlah kamu menjadi (orang yang) pertama ingkar dengannya (kepada Nabi Muhammad).
وَلاَ تَشْتَرُواْ بِئَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً = dan janganlah kamu jual ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit (bermaksud jangan mempermainkan atau mempermudahkan ayat-ayat Allah).

Ayat 46:
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ = (iaitu) orang-orang yang menyangka (meyakini) bahawa akan menemui Tuhan mereka (di akhirat kelak).
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ = Dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya.

Tuesday, June 10, 2008

Tatabahasa 7

KATA KERJA atau FI'IL ( الْفِعْلُ )

( Bahagian 2 )


CONTOH Tasrif Fi'il Madhi dan Mudhari' yang terdiri dari 3-huruf:-


Fi'il Mudhari'Fi'il Madhi..
MajhulMa'arufMajhulMa'arufBilanganPihak
يُجْعَلُيَجْعَلُجُعِلَجَعَلَ1Ketiga (L)
يُجْعَلاَنِيَجْعَلاَنِجُعِلاَجَعَلاَ2Ketiga (L)
يُجْعَلُوْنَيَجْعَلُوْنَجُعِلُوْاجَعَلُوْاbanyakKetiga (L)
تُجْعَلُتَجْعَلُجُعِلَتْجَعَلَتْ1Ketiga (P)
تُجْعَلاَنِتَجْعَلاَنِجُعِلَنَاجَعَلَنَا2Ketiga (P)
يُجْعَلْنَيَجْعَلْنَجُعِلْنَجَعَلْنَbanyakKetiga (P)
تُجْعَلُتَجْعَلُجُعِلْتَجَعَلْتَ1Kedua (L)
تُجْعَلاَنِتَجْعَلاَنِجُعِلْتُمَاجَعَلْتُمَا2Kedua (L)
تُجْعَلُوْنَتَجْعَلُوْنَجُعِلْتُمْجَعَلْتُمْbanyakKedua (L)
تُجْعَلِيْنَتَجْعَلِيْنَجُعِلْتِجَعَلْتِ1Kedua (P)
تُجْعَلاَنِتَجْعَلاَنِجُعِلْتُمَاجَعَلْتُمَا2Kedua (P)
تُجْعَلْنَتَجْعَلْنَجُعِلْتُنَّجَعَلْتُنَّbanyakKedua (P)
اُجْعَلُاَجْعَلُجُعِلْتُجَعَلْتُ1Pertama (L&P)
نُجْعَلُنَجْعَلُجُعِلْنَاجَعَلْنَاbanyakPertama (L&P)
Fi'il Madhi Ma'arufجَعَلَ= telah menjadikan ia
Fi'il Madhi Majhulجُعِلَ= telah dijadikan orang ia
Fi'il Mudhari' Ma'arufيَجْعَلُ= ia jadikan
Fi'il Mudhari' Majhulيُجْعَلُ= dijadikan orang ia atau ia dijadikan


Nota:
a) مَعْرُوْفٌ - Ma'aruf : Bermaksud Perbuatan yang AKTIF, iaitu dikenal atau diketahui Pembuatnya.
b) مَجْهُوْلٌ - Majhul : Bermaksud Perbuatan yang PASIF, iaitu tidak dikenal atau tidak disebutkan Pembuatnya.

Nota Sampingan:

BANDINGAN TATABAHASA MELAYU

1. Ayat aktif ialah ayat yang kata kerjanya berawalan me-, men- atau mem-

2. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.

Fi'il Amar ( فِعْلُ الاَمْرِ ) ialah Perbuatan Suruh (arahan atau perintah) yang diambil atau dibuat dari Fi'il Mudhari' iaitu dengan membuang huruf Mudhari' dipangkalnya dan digantikan dengan ALIF ( ا ) serta disukunkan (matikan) huruf dihujungnya, seperti:-

اُسْكُنْ = Tinggallah oleh engkau. Wazannya ialah اُفْعُلْ
اِضْرِبْ = Pukullah oleh engkau. Wazannya ialah اِفْعِلْ

Asal Fi'il Mudhari' nya ialah تَسْكُنُ dan تَضْرِبُ


Fi'il Nahyi ( فِعْلُ النَّهْىِ ) ialah Perbuatan Tegah atau Larangan yang juga diambil atau dibuat dari Fi'il Mudhari' iaitu dengan menambah perkataan ( لآ ) dipangkalnya serta disukunkan (matikan) huruf akhirnya, seperti:-

لآ تَسْكُنْ = Janganlah kamu tinggal. Wazannya ialah لآ تَفْعُلْ
لآ تَضْرِبْ = Janganlah kamu pukul. Wazannya ialah لآ تَفْعِلْ

Asal Fi'il Mudhari' nya adalah sama seperti contoh Fi'il Amar diatas iaitu تَسْكُنُ dan تَضْرِبُ

CONTOH Fi'il Amar yang terdiri dari 3-huruf:-
MAKNACONTOHTASRIF
Jadikanlah oleh engkau (l)=اِجْعَلْاِفْعَلْ
Jadikanlah oleh engkau berdua (l)=اِجْعَلاَاِفْعَلاَ
Jadikanlah oleh kamu (semua) (l)=اِجْعَلُوْااِفْعَلُوْا
Jadikanlah oleh engkau (p)=اِجْعَلِىْْاِفْعَلِى
Jadikanlah oleh engkau berdua (p)=اِجْعَلاَاِفْعَلاَ
Jadikanlah oleh kamu (semua) (p)=اِجْعَلْنَاِفْعَلْنَCONTOH Fi'il Nahyi yang terdiri dari 3-huruf:-


MAKNACONTOHTASRIF
Janganlah engkau jadikan (l)=لآ تَجْعَلْلآ تَفْعَلْ
Janganlah engkau berdua jadikan (l)=لآ تَجْعَلاَلآ تَفْعَلاَ
Janganlah kamu (semua) jadikan (l)=لآ تَجْعَلُوْالآ تَفْعَلُوْا
Janganlah engkau jadikan (p)=لآ تَجْعَلِىْلآ تَفْعَلِىْ
Janganlah engkau berdua jadikan (p)=لآ تَجْعَلاَلآ تَفْعَلاَ
Janganlah kamu (semua) jadikan (p)=لآ تَجْعَلْنلآ تَفْعَلْنَ


Beberapa contoh dari Al-Quran:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ
yang telah menjadikan ia bagi kamu bumi (2:22)

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ
Sesungguhnya telah dijadikan orang ia hari Sabtu itu (16:124)

أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
atau hingga telah menjadikan (mengadakan) Ia oleh Allah bagi mereka (P) jalan keluar (4:15)

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
Allah lebih mengetahui di mana Dia menjadikan kerasulanNya itu(6:124)

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
Dia akan menjadikan dadanya sempit kesukaran (6:125)

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ
demikianlah Dia menjadikan oleh Allah kekejian (6:125)

رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا
Ya Tuhanku! Jadikan oleh engkau negeri ini (2:126)

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً
telah berkata ia (Zakariya) Tuhanku jadikanlah oleh Engkau untukku tanda-tanda (3:41)

آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ
Allah memberikan kepada keduanya anak yang saleh, telah menjadikan ia berdua (keduanya) bagiNya (Allah) sekutu-sekutu (7:190)

أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ
atau telah menjadikan mereka bagi Allah beberapa sekutu (13:16)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
orang-orang yang telah menjadikan mereka Al-Quran terbagi-bagi (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain) (15:91)

يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ
mereka menjadikan akan jari-jari mereka (2:19)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ
orang-orang yang mereka menjadikan beserta Allah (15:96)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
dan (ingatlah) ketika telah menjadikan ia oleh Kami Rumah (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia (2:125)

بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا
bahkan kamu menyangka bahawa tidak Kami menjadikan ia bagi kamu perjanjian (18:48)

لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ
tidak Kami jadikan dengannya dari sebelum itu (19:7)

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً
maka janganlah kamu jadikan Allah akan banding-bandingan (2:22)

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ
dan telah berkata ia (Yusuf) kepada orang-orang suruhannya, Jadikan (masukkan) lah olehmu barang-barang dagangan mereka (12:62)