Friday, August 14, 2009

Tatabahasa Al-Quran 48

Fi'l Tsulatsi Mazid Fihi ( فعل ثلاثى مزيد فيه )


Bentuk VIII اِفْتَعَلَ


1) Bentuk ini dibentuk daripada bentuk asal فَعَلَ dengan menambah إِ sebelum huruf pertama iaitu ف dan menambah huruf تَ selepasnya; contoh:-
جَمَعَmenghimpunkan; mengumpul  إِجْتَمَعَberhimpun; berkumpul
نَصَرَmenolong  إِنْتَصَرَmembalas dendam2) Sekiranya huruf pertama itu terdiri dari huruf-huruf yang tegas (iaitu ص , ض , ط , ظ ), penambahan huruf ت selepas huruf pertama digantikan dengan huruf ط untuk mengekalkan ketegasan sebutan; contoh:-
صَبَرَإِصْتَبَرَإِصْطَبَرَ
ضَرَبَإِضْتَرَبَإِضْطَرَبَ3) Sekiranya huruf pertama itu terdiri dari huruf-huruf ( د , ذ atau ز ), penambahan huruf ت selepas huruf pertama digantikan dengan huruf د untuk mengekalkan sebutan yang lembut. Walau bagaimana pun bagi huruf ذ huruf penambahan itu adalah ذ juga; contoh:-دَرَكَإِدْتَرَكَإِدَّرَكَ
ذَكَرَإِذْتَكَرَإِذَّكَرَ
زَجَرَإِزْتَجَرَإِزْدَجَرَ
4) Sama seperti bentuk asal فَعَلَ, bentuk اِفْتَعَلَ juga memberi maksud melakukan sesuatu, iaitu perbuatan yang Aktif (sentiasa dimulakan dengan penambahan me, men- atau meng-); contoh:-

كَسَبَmengusahakan; mengerjakan  إِكْتَسَبَmendapatkan; memperolehi
كَشَفَmendedahkan  إِكْتَشَفَmengetahui
بَدَعَmemulakan  إِبْتَدَعَmencipta5) Terkadang Bentu VIII ini memberi maksud yang berbeza dengan bentuk asal; contoh:-

ضَرَبَmemukul; menghancurkan  إِضْطَرَبَterganggu; terkeliru
حَمَلَmengandung  إِحْتَمَلَmenanggung; menahan; dapat bertahan
حَرَمَmengharamkan; menghalang  إِحْتَرَمَmenghormati6) Walaubagaimana pun, selalunya Bentuk VIII ini mempunyai makna yang sama dengan Bentuk I (asal); contoh:-
بَسَمَsenyum  إِبْتَسَمَtersenyum
Carta ringkas bagi bentuk اِفْتَعَلَ :
Fi'il Madhiإِجْتَمَعَاِفْتَعَلَ
Fi'il Mudhari'يَجْتَمِعُيَفْتَعِلُ
Fi'il Amarإِجْتَمِعْإِفْتَعِلْ
Isim Terbitanإِجْتِمَاعٌإِفْتِعَالٌ
Subjekمُجْتَمِعٌمُفْتَعِلٌ
Objekمُجْتَمَعٌمُفْتَعَلٌ
Madhi Majhulأُجْتُمِعَأُفْتُعِلَ
Mudhari' MajhulيُجْتَمَعُيُفْتَعَلُContoh dari Al-Quran:

أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
bahawasanya satu rombongan jin telah mendengarkan ia (Al-Quran yang aku baca) (72:1)

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ
dan sesungguhnya mereka yang berselisihan mengenai Kitab (2:176)

وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ
dan orang-orang yang lain, mereka telah mengakui dosa-dosa mereka (9:102)

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (3:103)

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
dan bersabarlah engkau dalam beribadat kepadaNya (19:65)

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
Dan Aku telah pilih engkau untuk diriKu (menjadi Rasul) (20:41)

إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
kecuali apa yang kamu terpaksa kepadanya (memakannya) (6:119)

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
tetapi tidaklah ia menempuh jalan yang susah itu (90:11)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
baginya (ia mendapat pahala) dari apa yang telah ia usahakan, dan kepadanya (ia mendapat seksa) dari apa yang ia telah berusaha mendapatkannya (perolehi) (2:286)

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ
bagi orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka telah berusaha mendapatkannya (perolehi) (4:32)

No comments: