Saturday, April 10, 2010

Ilmu Shorof sepintas lalu (ulangkaji)

ILMU SHOROF ( الصرف ) SECARA RINGKAS
(MORFOLOGI KALIMAH ARAB)MUQADDIMAH

Ilmu Shorof ( الصرف ) atau Ilmu Morfologi Kalimah Arab adalah satu cabang kepada ilmu mengenai Nahu Bahasa Arab iaitu berkaitan dengan perubahan bentuk dan pola (pattern) perkataan atau kalimat. Bagi pelajar bahasa Arab terutama Arab Klasik yang digunapakai didalam Al-Quran, mempelajari Ilmu Shorof ini adalah satu keperluan manakala pemahaman tentang perubahan pola kata-kata adalah syarat penting dalam usaha memahirkan diri dalam bahasa itu.

Contoh:
Tatabahasa Al-QuranKalimatTatabahasa Melayu
telah menulis iaكَتَبَ
telah menulis
ia (sedang/akan) menulisيَكْتُبُ
(sedang/akan) menulis
tulisanكِتَابَةً
tulisan
tulis olehmuأُكْتُبْ
tulislah
yang menulisكَاتِبٌ
penulis
yang ditulisمَكْتُوْبٌ
penulisan
tempat/waktu menulisمَكْتَبٌ
tempat/waktu menulisTERMINOLOGI

Berikut adalah sebahagian daripada beberapa terminologi bahasa Arab yang kerap digunakan didalam pembelajaran ilmu ini:-


TerminologiTandaPerihal
حَرَكَةْـَـ ـِـ ـُـtanda huruf
فَتْحَةْـَـ
fathah (baris atas)
كَسْرَةْـِـ
kasrah (baris bawah)
ضَمَّةْـٌـ
dhammah (baris depan)
سُكُوْنـْـ
sukun (tanda mati)
تَنْوِيْنـًـ ـٍـ ـٌـtanwin (baris dua)


JENIS-JENIS KALIMAT

Kalimat atau Perkataan didalam Bahasa Arab ada tiga jenis, iaitu:-
TerminologiPerihalContoh
إِسْمٌ

Isim

Semua perkataan yang menunjukkan nama-nama sesuatu benda, manusia, binatang, alat-alat, bandar, kata sifat dan kata gantinama.رَجُلٌ
فِعْلٌ

Fi'il

Semua perkataan yang menunjukkan kepada pekerjaan atau perbuatan dengan disertai waktu/masa bila ianya berlaku.فَعَلَ
حَرْفٌ

Harf

Gabungan huruf-huruf yang ada makna yang digunakan sebagai Sendikata atau kata penyambung.مِنْ


JENIS KATA KERJA atau FI’IL ( الفعل )TerminologiPerihalContoh
الْمَاضِى

Madhi

Kata kerja yang telah berlaku.نَصَرَ

telah menolong ia

المُضَارِعِ

Mudhari'

Kata kerja sekarang atau akan datang.يَنْصُرُ

ia (akan) tolong

الأَمْرِ

Amar

Kata kerja suruh (perintah atau arahan)أُنْصُرْ

tolonglah (oleh) aku

النَّهْيِ

Nahyi/Nafi

Kata kerja tegah atau larangan.لاَ تَنْصُرْ

jangan engkau tolongFI’IL TRANSITIF dan INTRANSITIFTerminologiPerihalContoh
اللاَّزِم

Lazim

Transitif iaitu tidak memerlukan Objekكَذِبَ

dia telah menipu

المُتَعَدِّي

Muta'addi

Intransitif iaitu memerlukan Objek untuk menjawab soalan ‘apa’ atau ‘siapa’كَتَبَ

dia telah menulisFI’IL AKTIF dan PASIFTerminologiPerihalContoh
المَعْرُوْف

Ma'aruf

Perbuatan yang Aktif iaitu Pembuat/Pelakunya dikenal atau diketahui.فَعَُِلَ ، يَفْعَُِلُ
المَجْهُوْل

Majhul

Perbuatan yang Pasif iaitu Pembuat/Pelakunya tidak diketahui / tidak disebut.فُعِلَ ، يُفْعَلُ


Kebanyakan kata kerja atau Fi’il dalam bahasa Arab terdiri dari tiga huruf asli (huruf akar) dan hanya sedikit yang terdiri dari empat atau lima huruf, tetapi ada kalanya kata kerja asli itu mendapat tambahan huruf.


FI’IL BENTUK ASLI ( الفعل المـجرد )TerminologiPerihalContoh
الثُّلاَثِيُّ الْمُجَرَّدُ

Tsulatsi Mujarrad

Huruf Aslinya tersusun dari 3 huruf sahaja.نَصَرَ

telah menolong ia

الرُّبَاعِيُّ الْمُجَرَّدُ

Rubaa'i Mujarrad

Huruf Aslinya tersusun dari 4 huruf sahaja.زَلْزَلَ

telah menggoncangFI’IL BENTUK BERTAMBAH ( الفعل المـزيد )


TerminologiPerihalContoh
الثُّلاَثِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه

Tsulatsi Mazid Fih

Huruf Aslinya ada 3 huruf lalu menerima tambahan 1, 2 atau 3 huruf.قَتَلَ ---> قَاتَلَ

فَلَقَ ---> إِنْفَلَقَ

رَحِمَ ---> إِسْتَرْحَمَ

الرُّبَاعِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه

Rubaa'i Mazid Fih

Huruf Aslinya ada 4 huruf lalu menerima tambahan 1 atau 2 huruf.
دَحْرَجَ ---> تَدَحْرَجَ

حَرْجَمَ ---> إِحْرَنْجَمَ
Dalam ilmu Shorof atau Morfologi bahasa Arab, para sarjana lebih menekankan perbincangan keatas perubahan bentuk atau pola bagi kalimah jenis Fi’il (فعل), kerana kebanyakan perubahan bentuk (pola) dan pecahan atau Tasrif (تَصْرِيْف) terjadi kepada kalimah Fi’il (فعل) dan cuma sedikit sahaja terjadi kepada kalimah Isim (إسم), manakala kalimah Harf (حرف) tidak ada terjadi apa-apa perubahan.

Kata kerja Fi'il Madhi 3-huruf فعل telah dijadikan WAZAN atau bandingan (pengukur) atau MIZAN (neraca) bagi semua bentuk (pola) Fi'il dalam bahasa Arab, dimana huruf pertama dan ketiga adalah berbaris Fathah ـَـ , manakala huruf yang ditengah berbaris sama ada Fathah ـَـ atau Kasrah ـِـ atau Dhammah ـُـ.

Kalimah Fi'il bentuk Asli (asal) dinamakan MUJARRAD (الْمُجَرَّدُ) dan bentuk Bertambah atau Terbitan dinamakan MAZID (الْمَزِيْدُ).


PERUBAHAN/PERCAMBAHAN FI'IL BENTUK ASAL (ASLI)

Fi'il Tsulatsi Mujarrad ( الثُّلاَثِيُّ الْمُجَرَّدُ )
أمرمضارعماضأمرمضارعماض
أُنْصُرْيَنْصُرُنَصَرَأُفْعُلْيَفْعُلُفَعَلَ
إِمْدَحْيَمْدَحُمَدَحَإِفْعَلْيَفْعَلُفَعَلَ
إِضْرِبْيَضْرِبُضَرَبَإِفْعِلْيَفْعِلُفَعَلَ
إِفْهَمْيَفْهَمُفَهِمَإِفْعَلْيَفْعَلُفَعِلَ
إِحْسِبْيَحْسِبُحَسِبَإِفْعِلْيَفْعِلُفَعِلَ
أُعْظُمْيَعْظُمُعَظُمَأُفْعُلْيَفْعُلُفَعُلَ


Fi'il Rubaa'i Mujarrad ( الرُّبَاعِيُّ الْمُجَرَّدُ )أمرمضارعماضأمرمضارعماض
دَحْرِجْيُدَحْرِجُدَحْرَجَفَعْلِلْيُفَعْلِلُفَعْلَلَPERUBAHAN/PERCAMBAHAN FI'IL BENTUK BERTAMBAH

Fi'il Tsulatsi Mazid Fih ( الثُّلاَثِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه )


أمرمضارعماضأمرمضارعماضMazid
صَدِّقْيُصَدِّقُصَدَّقَفَعِّلْيُفَعِّلُفَعَّلَ+1
قَاتِلْيُقَاتِلُقَاتَلَفَاعِلْيُفَاعِلُفَاعَلَ+1
أَخْرِجْيُخْرِجُأَخْرَجَأَفْعِلْيُفْعِلُأَفْعَلَ+1
تَقَبَّلْيَتَقَبَّلُتَقَبَّلَتَفَعَّلْيَتَفَعَّلُتَفَعَّلَ+2
تَسَائَلْيَتَسَائَلُتَسَائَلَتَفَاعَلْيَتَفَاعَلُتَفَاعَلَ+2
إِنْكَسِرْيَنْكَسِرُإِنْكَسَرَإِنْفَعِلْيَنْفَعِلُإِنْفَعَلَ+2
إِجْتَمِعْيَجْتَمِعُإِجْتَمَعَإِفْتَعِلْيَفْتَعِلُإِفْتَعَلَ+2
إِحْمَرِرْيَحْمَرُّإِحْمَرَّإِفْعَلِلْيَفْعَلُّإِفْعَلَّ+2
إِسْتَقْبِلْيَسْتَقْبِلُإِسْتَقْبَلَإِسْتَفْعِلْيَسْتَفْعِلُإِسْتَفْعَلَ+3
إِجْلَوِّذْيَجْلَوِّذُإِجْلَوَّذَإِفْعَوِّلْيَفْعَوِّلُإِفْعَوَّلَ+3
إِعْشَوْشِبْيَعْشَوْشِبُإِعْشَوْشَبَإِفْعَوْعِلْيَفْعَوْعِلُإِفْعَوْعَلَ+3
إِحْمَارَّيَحْمَارُّإِحْمَارَّإِفْعَالَّيَفْعَالُّإِفْعَالَّ+3Fi'il Rubaa'i Mazid Fih ( الرُّبَاعِيُّ الْمَزِيْدُ فِيْه )أمرمضارعماضأمرمضارعماضMazid
تَدَحْرَجْيَتَدَحْرَجُتَدَحْرَجَتَفَعْلَلْيَتَفَعْلَلُتَفَعْلَلَ+1
إِقْشَعِرَّيَقْشَعِرُّإِقْشَعَرَّإِفْعَلِلَّيَفْعَلِلُّإِفْعَلَلَّ+2
إِحْرَنْجِمْيَحْرَنْجِمُإِحْرَنْجَمَإِفْعَتْلِلْيَفْعَتْلِلُإِفْعَتْلَلَ+2


ILMU SHOROF dan TASRIF ( اَلْصَّرْفُ وَاتَّصْرِيْفُ )


Ilmu Shorof dan Tasrif atau Morfologi dalam mempelajari bahasa Arab ialah untuk mengetahui perubahan bentuk dan pola (pattern) setiap kalimat dari kalimat aslinya (kalimat pokok) supaya dapat diletakkan makna yang sesuai dan tepat.

Kalimah Fi’il Madhi ada 14 Tasrif (perubahan bentuk), iaitu:-

FI’IL MADHI MA’ARUF
( فعل الماضي المعروف )2+ (جمع)2 (مثنى)1 (مفرد)
فَعَلُواْ

tlh membuat mereka

(mereka tlh membuat)

فَعَلاَ

tlh membuat ia berdua

(keduanya tlh membuat)

فَعَلَ

telah membuat ia

(ia telah membuat)

الغَائِب المُذَكَّر

Pihak ke-3

Lelaki (L)

فَعَلْنَ

tlh membuat mereka

فَعَلْتَا

tlh membuat ia berdua

فَعَلَتْ

telah membuat ia

الغَائِب المُؤَنَّث

Pihak ketiga

Perempuan (P)

فَعَلْتُمْ

tlh membuat kamu

فَعَلْتُمَا

tlh membuat engkau berdua

فَعَلْتَ

tlh membuat engkau

الحَاضِر المُذَكَّر

Pihak kedua

Lelaki (L)

فَعَلْتُنَّ

tlh membuat kamu

فَعَلْتُمَا

tlh membuat engkau berdua

فَعَلْتِ

tlh membuat engkau

الحَاضِر المُؤَنَّث

Pihak kedua

Perempuan (P)

فَعَلْنَا

tlh membuat kami

xفَعَلْتُ

tlh membuat aku

المتكلم المذكر/ المؤنث

Pihak pertama

(L) dan (P)FI’IL MADHI MAJHUL
( فعل الماضى المـجهول )2+ (جمع)2 (مثنى)1 (مفرد)
فُعِلُواْ

tlh dibuat org mereka

(mereka telah dibuat)

فُعِلاَ

tlh dibuat org ia berdua

(keduanya telah dibuat)

فُعِلَ

telah dibuat org ia

(ia telah dibuatkan)

الغائب المذكر

Pihak ke-3

Lelaki (L)

فُعِلْنَ

tlh dibuat org mereka

فُعِلْتَا

tlh dibuat org ia berdua

فُعِلَتْ

telah dibuat org ia

الغَائِب المُؤَنَّث

Pihak ketiga

Perempuan (P)

فُعِلْتُمْ

tlh dibuat kamu

فُعِلْتُمَا

tlh dibuat org engkau berdua

فُعِلْتَ

tlh dibuat org engkau

الحَاضِر المُذَكَّر

Pihak kedua

Lelaki (L)

فُعِلْتُنَّ

tlh dibuat org kamu

فُعِلْتُمَا

tlh dibuat org engkau berdua

فُعِلْتِ

tlh dibuat org engkau

الحَاضِر المُؤَنَّث

Pihak kedua

Perempuan (P)

فُعِلْنَا

tlh dibuat org kami

xفُعِلْتُ

tlh dibuat org aku

المتكلم المذكر/ المؤنث

Pihak pertama

(L) dan (P)


*org = orang; iaitu pembuat yang tidak disebut atau tidak diketahui (majhul).


Kalimah Fi’il Mudhari’ juga ada 14 Tasrif, iaitu:-

FI’IL MUDHARI' MA’ARUF
( فعل المضارع المعروف )2+ (جمع)2 (مثنى)1 (مفرد)
يَفْعَلُوْنَ

mereka membuat

يَفْعَلاَنِ

ia berdua membuat

يَفْعَلُ

ia membuat

الغَائِب المُذَكَّر

Pihak ke-3

Lelaki (L)

يَفْعَلْنَ

mereka membuat

تَفْعَلاَنِ

ia berdua membuat

تَفْعَلُ

ia membuat

الغَائِب المُؤَنَّث

Pihak ketiga

Perempuan (P)

تَفْعَلُوْنَ

kamu membuat

تَفْعَلاَنِ

engkau berdua membuat

تَفْعَلُ

engkau membuat

الحَاضِر المُذَكَّر

Pihak kedua

Lelaki (L)

تَفْعَلْنَ

kamu membuat

تَفْعَلاَنِ

engkau berdua membuat

تَفْعَلِيْنَ

engkau membuat

الحَاضِر المُؤَنَّث

Pihak kedua

Perempuan (P)

نَفْعَلُ

kami membuat

xأَفْعَلُ

aku membuat

المتكلم المذكر/ المؤنث

Pihak pertama

(L) dan (P)FI’IL MUDHARI' MAJHUL
( فعل المضارع المـجهول )2+ (جمع)2 (مثنى)1 (مفرد)
يُفْعَلُوْنَ

dibuat org mereka

(mereka dibuat)

يُفْعَلاَنِ

dibuat org ia berdua

(keduanya dibuat)

يُفْعَلُ

dibuat org ia

(ia dibuat)

الغائب المذكر

Pihak ke-3

Lelaki (L)

يُفْعَلْنَ

dibuat org mereka

تُفْعَلاَنِ

dibuat org ia berdua

تُفْعَلُ

dibuat org ia

الغَائِب المُؤَنَّث

Pihak ketiga

Perempuan (P)

تُفْعَلُوْنَ

dibuat kamu

تُفْعَلاَنِ

dibuat org engkau berdua

تُفْعَلُ

dibuat org engkau

الحَاضِر المُذَكَّر

Pihak kedua

Lelaki (L)

تُفْعَلْنَ

dibuat org kamu

تُفْعَلاَنِ

dibuat org engkau berdua

تُفْعَلِيْنَ

dibuat org engkau

الحَاضِر المُؤَنَّث

Pihak kedua

Perempuan (P)

نُفْعَلُ

dibuat org kami

xأُفْعَلُ

dibuat org aku

المتكلم المذكر/ المؤنث

Pihak pertama

(L) dan (P)


*org = orang; iaitu pembuat yang tidak disebut atau tidak diketahui (majhul).


Fi'il Amr ( فعل الأمر )


Fi'il Amar ialah Perbuatan yang berbentuk Suruhan samada Arahan atau Perintah. Ia diambil dari Fi'il Mudhari'.

Carta berikut ialah Wazan untuk membentuk Fi'il Amar pihak kedua (lelaki atau perempuan):-


جمعمثنىمفرد.

إِفْعَلُواْ

buatlah oleh kamu (semua) (L)

إِفْعَلاَ

buatlah oleh engkau (berdua) (L)

إِفْعَلْ/إِفْعِلْ/أُفْعُلْ

buatlah oleh engkau (L)

فعل الأمر

مذكر

إِفْعَلْنَ

buatlah oleh kamu (semua) (P)

إِفْعَلاَ

buatlah oleh engkau (berdua) (P)

إِفْعَلِىْ

buatlah oleh engkau (P)

فعل الأمر

مؤنث1. Huruf ت pada perkataan bentuk Mudhari' dibuang bagi membentuk Fi'il Amar.

2. Tanda ـْـ diletak pada huruf terakhir untuk perkataan jenis Mufrad Muzakkar.

3. Huruf ن diakhir perkataan bentuk Mudhari' dibuang bagi membentuk Fi'il Amar jenis Lelaki ( Muzakkar ) bilangan Berdua ( Mutsanna ) dan Banyak ( Jamak ); dan diberi tanda mati ـْـ .

4. Huruf ن turut dibuang bagi membentuk Fi'il Amar jenis Perempuan ( Muannats ) bilangan Satu ( Mufrad ) dan Berdua ( Mutsanna ), dan diberi tanda mati ـْـ .

5. Huruf ن dikekalkan untuk Fi'il Amar jenis Perempuan ( Muannats) bilangan Banyak (Jamak).

6. Huruf Alif ( ا ) diletak sebelum perkataan dan diberi tanda ـِـ atau ـُـ seperti berikut:-

a) Tanda ـِـ sekiranya huruf ditengah perkataan Perbuatan itu bertanda ـِـ atau ـَـ ; contoh:
إِضْرِبْيَضْرِبُضَرَبَ
إِسْمَعْيَسْمَعُسَمِعَ


b) Tanda ـُـ sekiranya huruf yang ditengah bertanda ـُـ ; contoh:
أُقْعُدْيَقْعُدُقَعَدَ
أُخْرُجْيَخْرُجُخَرَجَ


7. Alif tersebut dinamakan همزةالوصل (hamzat ul-wasal). Apabila Alif (atau Hamzah) ini didahului oleh huruf lain, sebutannya dihilangkan, seperti contoh-contoh berikut:-


وَانْصُرْفَاجْعَلْوَافْعَلُواْ


8. Sebutan همزةالوصل (hamzat ul-wasal) ini dihilangkan juga apabila melibatkan Katanama Isim, seperti contoh-contoh berikut:-


وَاللَّهُوَالْقَمَرِإِنَّ الْإِنْسَانَ


9. همزةالوصل (hamzat ul-wasal) pada Fi'il Amar yang tersusun dari 3 huruf tidak akan diberi tanda ـَـ


Berikut ialah carta Fi'il Amar untuk Pihak Ketiga dan Pertama:-

جمعمثنىمفرد-
لِ+يَفْعَلُوْنَ

لِيَفْعَلُواْ

hendaklah mereka buat

لِ+يَفْعَلاَنِ

لِيَفْعَلاَ

hendaklah ia (berdua) buat

لِ+يَفْعَلُ

لِيَفْعَلْ

hendaklah ia buat

مذكر

Pihak ke-3

Lelaki

لِ+يَفْعَلْنَ

لِيَفْعَلْنَ

hendaklah mereka buat

لِ+تَفْعَلاَنِ

لِتَفْعَلاَ

hendaklah ia (berdua) buat

لِ+تَفْعَلُ

لِتَفْعَلْ

hendaklah ia buat

مؤنث

Pihak ke-3

Perempuan

لِ+نَفْعَلُ

لِنَفْعَلْ

hendaklah kita buat

-لِ+أَفْعَلُ

لِأََفْعَلْ

hendaklah aku buat

مذكر/مؤنث

Pihak Pertama

Lelaki/Perempuan1. Huruf Lam ( لِ) diletak sebelum perkataan Mudhari' pihak Ketiga dan Pertama.

2. Huruf terakhir Mudhari' pihak Ketiga Mufrad dan Pihak Pertama Jamak diberi tanda mati ـْـ

3. Untuk Mutsanna dan Jamak (kecuali Jamak jenis Perempuan), ketiadaan huruf ن menunjukkan tanda mati ـْـ


Fi'il Nahyi (Tegah atau Larangan)
( فعل النهي )Berikut ialah carta menunjukkan rupabentuk (wazan) untuk Fi'il Nahyi:-جمعمثنىمفرد*
لايَفْعَلُواْ

jangan mereka buat

لايَفْعَلاَ

jangan ia/dia (berdua) buat

لايَفْعَلْ

jangan ia/dia buat

مذكر

Pihak ke-3

Lelaki

لايَفْعَلْنَ

jangan mereka buat

لاتَفْعَلاَ

jangan ia/dia (berdua) buat

لاتَفْعَلْ

jangan ia/dia buat

مؤنث

Pihak ke-3

Perempuan

لاتَفْعَلُواْ

jangan kamu (semua) buat

لاتَفْعَلاَ

jangan engkau (berdua) buat

لاتَفْعَلْ

jangan engkau buat

مذكر

Pihak ke-2

Lelaki

لاتَفْعَلْنَ

jangan kamu (semua) buat

لاتَفْعَلاَ

jangan engkau (berdua) buat

لاتَفْعَلِيْ

jangan engkau buat

مؤنث

Pihak ke-2

Perempuan

لانَفْعَلْ

jangan kami/kita buat

-لاأََفْعَلْ

jangan aku buat

مذكر/مؤنث

Pihak Pertama

Lelaki/PerempuanPERHATIAN

1) Gantinama ENGKAU dalam Bahasa Malaysia adalah KAMU dalam Bahasa Indonesia dan ada juga menggunakan MU sahaja.

2) Gantinama KAMU (SEMUA atau RAMAI) dalam Bahasa Malaysia adalah KALIAN dalam Bahasa Indonesia.

3) Gantinama DIA BERDUA boleh juga dimaksudkan MEREKA BERDUA.

No comments: