Tuesday, March 3, 2009

Tatabahasa Al-Quran 22

TASRIF ISIM-ISIM MUSYTAQ


Oleh kerana semua kahimat-kalimat itu mempunyai jenisnya rnasing-masing, maka Isim-Isim Musytaq itu juga bertasrif menurut wazan-wazan yang ditentukan. Disini disediakan senarai mengenai tasrif Isim-Isim Musytaq itu:-

1) Masdar

Masdar bahagian Tsulatsi kebanyakkan-nya adalah Samaa'i atau hanya menurut kebiasaan lidah masyarakat Arab sahaja. Namun ia dibentuk juga menurut kesesuaiannya, iaitu ada Muzakkar-Muannats dan ada Mufrad-Mutsanna, seperti senarai berikut:-

Maknaجمعمثنىمفرد
pukul (l)ضَرْبِيْنَضَرْبَيْنِضَرْبًامذكر
pukul (p)ضَرْبَاتٍضَرْبَتَيْنِضَرْبَةًمؤنث
tolak (l)رَدِّيْنَرَدَّيْنِرَدًّامذكر
tolak (p)رَدَّاتٍرَدَّتَيْنِرَدَّةًمؤنث


Masdar bahagian selain Tsulatsi:-

Maknaجمعمثنىمفرد
mulia (l)إِكْرَامِيْنَإِكْرَامَيْنِإِكْرَامًامذكر
mulia (p)إِكْرَامِيْنَإِكْرَامَتَيْنِإِكْرَامَةًمؤنث
minta ampun (l)إِسْتِغْفَارِيْنَإِسْتِغْفَارَيْنِإِسْتِغْفَارًامذكر
minta ampun (p)إِسْتَغْفَارَاتٍإِسْتِغْفَارَتَيْنِإِسْتِغْفَارَةًمؤنث


2) Isim Faa'il (memberi maksud yang me-)

Isim ini mudah membuat atau mengecamnya kerana ia mempunyai bentuk yang tertentu dan tasrifnya juga enam, kecuali pada Bab Tsulatsi Mujarrad bahagian Jamak Muzakkar dan Muannats yang boleh menerima wazan-wazan yang lain dari yang tercatit itu. Sila lihat senarai berikut:

Maknaجمعمثنىمفرد
pukul (l)ضَارِبُوْنَ

(يْنَ)

ضَارِبَانِ

(يْنِ)

ضَارِبٌمذكر
pukul (p)ضَارِبَاتٌضَارِبَاتَانِ

(تَيْنِ)

ضَارِبَةٌمؤنث
tolak (l)رَادُّنَ

(يْنَ)

رَادَّانِ

(يْنِ)

رَادٌّمذكر
tolak (p)رَادَّتٌرَادَّتَانِ

(تَيْنِ)

رَادَّةٌمؤنث


Isim Faa'il bahagian selain Tsulatsi

Maknaجمعمثنىمفرد
mulia (l)مُكْرِمُوْنَ

(يْنَ)

مُكْرِمَانِ

(يْنِ)

مُكْرِمٌمذكر
mulia (p)مُكْرِمَاتٌمُكْرِمَتَانِ

(تَيْنِ)

مُكْرِمَةٌمؤنث
minta ampun (l)مُسْتَغْفِرُوْنَ

(يْنَ)

مُسْتَغْفِرَانِ

(يْنِ)

مُسْتَغْفِرٌمذكر
minta ampun (p)مُسْتَغْفِرَاتٌمُسْتَغْفِرُوْتَانِ

(تَيْنِ)

مُسْتَغْفِرَةٌمؤنث


3) Isim Maf'ul (memberi maksud yang di-)

Isim ini juga mudah diketahui kerana ia mempunyai bentuk tertentu, dan tasrifnya juga enam, kecuali pada bahagian Tsulatsi bahagian Jamak Muzakkar iaitu mempunyai dua wazan. Sila lihat senarai berikut:

Maknaجمعمثنىمفرد
pukul (l)مَضْرُوْبُوْنَ

(يْنَ)

مَضْرُوْبَانِ

(يْنِ)

مَضْرُوْبٌمذكر
pukul (p)مَضْرُوْبَاتٌمَضْرُوْبَتَانِ

(تَيْنِ)

مَضْرُوْبَةٌمؤنث
tolak (l)مَرْدُوْدُوْنَ

(يْنَ)

مَرْدُوْدَانِ

(يْنِ)

مَرْدُوْدٌمذكر
tolak (p)مَرْدُوْدَاتٌمَرْدُوْدَتَانِ

(تَيْنِ)

مَرْدُوْدَةٌمؤنث


Isim Faa'il bahagian selain Tsulatsi

Maknaجمعمثنىمفرد
mulia (l)مُكْرَمُوْنَ

(يْنَ)

مُكْرَمَانِ

(يْنِ)

مُكْرَمٌمذكر
mulia (p)مُكْرَمَاتٌمُكْرَمَتَانِ

(تَيْنِ)

مُكْرَمَةٌمؤنث
minta ampun (l)مُسْتَغْفِرُوْنَ

(يْنَ)

مُسْتَغْفَرَانِ

(يْنِ)

مَسْتَغْفَرٌمذكر
minta ampun (p)مُسْتَغْفِرَاتٌمُسْتَغْفِرَتَانِ

(تَيْنِ)

مَسْتَغْفِرَةٌمؤنث


4) Isim Zaman dan Isim Makan

Kedua-dua Isim ini tidak ditentukan Muzakkar dan Muannatsnya, tetapi ditentukan Mufrad, Muannats dan Jamaknya sahaja.

Maknaموزونوزن
satu tempat dudukمَجْلِسٌمَفْعِلٌمفرد
dua tempat dudukمَجْلِسَانِ

(يْنِ)

مَفْعِلاَنِمثنى
beberapa tempat dudukمَجَالِسُمَفَاعِلُجمع


5. Isim Alat

Maknaموزونوزن
satu cerminmataمِنْظَرٌمِفْعَلٌمفرد
dua cerminmataمِنْظَرَانِ

(يْنِ)

مِفْعَلاَنِمثنى
beberapa cerminmataمَنَاظِرُمَفَاعِلُجمعUNTUK PERHATIAN

1. Dalam Tasrif Isim Faa'il bahagian Jamak Muzakkar dan Muannats Tsulatsi boleh menerima wazan-wazan yang lain, iaitu menurut kalimat2 yang digunakan. Contoh seperti berikut:-Maknaجمع
orang-orang yang menolong (l)نَاصِرُوْنَ

نُصَّارٌ

نُصَّرٌ

نَصَرَةٌ

مذكر
orang-orang yang menolong (p)نَاصِرَاتٌ

نَوَاصِرُ

مؤنث
RINGKASAN

Telah diterangkan kejadian Isim Musytaq dalam beberapa pelajaran sebelum ini yang merupakan pengetahuan asas untuk mengenal kalimat Isim yang terjadi dari Masdar (Kata Terbitan).

A. Isim itu terbahagi dua:-

(1) Isim Jamid atau Isim Jati
(2) Isim Musytaq atau Isim Terbitan.

B. Isim Jamid ialah nama asli bagi perkataan itu, iaitu tidak terambil dari perkataan lain, dan terbahagi dua pula:-

(1) Isim Zat
(2) Isim Makna (yang daripadanya terjadi Masdar).

C. Masdar itu terbahagi kepada:-

(1) Masdar Biasa
(2) Masdar Marrah
(3) Masdar Hai'ah
(4) Masdar Mimi, dan
(5) Masdar Sinaa'i.

D. Dari Masdar itulah terbitnya beberapa Isim lain, yang disebut Musytaqqaat, iaitu:-

(1) Isim Faa'il
(2) Isim Maf'ul
(3) Sifat Musyabbahah
(4) Sighah Mubaalaghah
(5) Isim Tafdil
(6) Isim Zaman dan Makan
(7) Isim Alat.

No comments: