Wednesday, April 22, 2009

Tatabahasa Al-Quran 24

HURUF JAZIMAH ( حُرُوفْ جَازِمَةْ )

hendaklah=لِ        belum; belum lagi=لَمَّا
tidak; jangan=لاَapabila; setelah=لَمَّا
(telah) tidak=لَمْjika; sekiranya=إِنْ


Bila perkataan Fi'il Mudhari' (sekarang atau akan datang) didahului oleh huruf-huruf Jazimah tersebut, Fi'il berkenaan akan diberi tanda Kasrah ـْـ (dan bukan bertanda Dhammah ـُـ )


1. لِ digunakan untuk Mudhari' "pihak ketiga" dan "pihak pertama" sahaja.

2. لَمْ digunakan bagi penekanan keatas perkara yang tidak pernah berlaku atau dilakukan. Ia juga akan merubah keadaan "sekarang atau masa depan" kejadian itu kepada "yang telah lalu".

Contoh dari Al-Quran:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
(Telah) tidak Ia beranak, dan (telah) tidak pula Ia diperanakkan (112:3)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
Apakah (telah) tidak Kami jadikan baginya dua mata (90:8)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
Apakah (telah) tidak engkau mengetahui bahawasanya Allah Mengetahui? (22:70)


Perhatian:

Carta format untuk لَمْ , لَمَّا dan إِنْ adalah sama dengan carta untuk لِ (hendaklah) dan لاَ (jangan) pada Pelajaran Tatabahasa 23 yang sebelum ini.


3. لَمَّا mempunyai dua makna:-

a) Sekiranya لَمَّا itu diikuti kejadian "sekarang" atau "masa depan", ia diberi makna "belum" atau "belum lagi" atau "masih belum".

Contoh dari Al-Quran:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ
Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal masih belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) (2:214)

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ
dan orang-orang yang lain dari mereka, yang masih belum menghubungi mereka (62:3)

وَلَمَّا يَدْخُلِ اْلإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
dan belum lagi meresap masuk iman kedalam hati kamu (49:14)

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنْكُمْ
padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad di antara kamu (3:142)


b) Sekiranya لَمَّا itu diikuti kejadian "yang telah lalu", ia diberi makna "bila" atau "apabila".

Contoh dari Al-Quran:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ
maka apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya .... (2:249)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
maka apabila ia melahirkannya .... (3:36)

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ
maka apabila dia melihat matahari .... (6:78)


4. إِنْ bermaksud (jika) diletak diawal ayat bersyarat, dan biasanya diikuti dengan dua perkataan Fi'il Mudhari', kedua-duanya berakhir dengan tanda "sukun" ـْـ

Contoh:

وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ
dan jika kamu bersyukur, ia meredainya untuk kamu ... (39:7)

وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُدْ
dan jika kamu kembali (memusuhinya), Kami juga akan kembali ... (8:19)

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ
dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu (6:116)

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا
dan jika ia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya (6:70)

No comments: